Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: wrzesień 2020

Pisemne zeznania świadka w sądzie.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła w art. 2711 możliwość złożenia przez świadka zeznań na piśmie, bez konieczności osobistej wizyty w sądzie. W wielu sprawach nie ma potrzeby wzywać wszystkich świadków, więc forma "na piśmie" nie tylko przyspiesza postępowanie, ale też zdecydowanie zmniejsza koszty. Jest to szczególnie istotne przy licznych ograniczeniach związanych z pandemią koronawirusa. Po

By |2020-09-30T10:56:09+02:0030 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Pisemne zeznania świadka w sądzie. została wyłączona

Nagrywanie rozprawy cywilnej.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Jedynym warunkiem dokonania rejestracji zgodnie z przepisami będzie uprzedzenie sądu  przez strony i uczestników postępowania o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia

By |2020-09-30T10:22:07+02:0030 września, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Nagrywanie rozprawy cywilnej. została wyłączona

Dane osoby naruszającej dobra osobiste w sieci.

Często korzystając z sieci jesteśmy przekonani o swojej anonimowości, co nie do końca jest zgodne z prawdą. Dostawca Internetu ma prawo na podstawie art. 159 ust. 2 pkt 4 Prawa telekomunikacyjnego odmówić przekazania danych IP użytkownika, jednak nie w każdym przypadku. Orzeczenie NSA I OSK 454/16 potwierdza możliwość uzyskania od podmiotu objętego tajemnica telekomunikacyjną dostępu

By |2020-09-30T10:20:53+02:0030 września, 2020|Inne|Możliwość komentowania Dane osoby naruszającej dobra osobiste w sieci. została wyłączona

Kwarantanna a odszkodowanie.

W związku z chaosem panującym w inspekcji sanitarnej wywołanym pandemią koronawirusa zdarzają się sytuacje, w których obowiązkowa kwarantanna jest bądź to błędnie nakładana bądź bezpodstawnie przedłużana. Do decyzji sanepidu o nałożeniu kwarantanny można się odwołać do inspektora wojewódzkiego za pośrednictwem inspektora powiatowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a następnie w przypadku utrzymania

By |2020-09-29T10:05:03+02:0029 września, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Kwarantanna a odszkodowanie. została wyłączona

Teleporada a błąd medyczny

W czasach pandemii koronawirusa podstawową forma kontaktu z lekarzem stały się tzw. teleporady przewidziane w art. 7 tzw. Tarczy Antykryzysowej. Teleporada nie wyłącza jednak odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny zgodnie z art. 67a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r. (sygn. akt IV CR

By |2020-09-28T10:13:31+02:0028 września, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Teleporada a błąd medyczny została wyłączona

Czy wiesz, że sąd orzekając rozwód jest obowiązany wskazać, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia?

Sąd orzekając rozwód jest obowiązany wskazać, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Należy pamiętać, że sąd na zgodne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie, co wywoła skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy  (podstawa prawna: art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)./KTK

By |2020-09-25T13:58:29+02:0025 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz, że sąd orzekając rozwód jest obowiązany wskazać, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia? została wyłączona

Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców?

Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Należy pamiętać, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie (podstawa prawna: art. 91 Kodeks rodzinny i opiekuńczy)./KTK

By |2020-09-24T09:28:37+02:0024 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców? została wyłączona

Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Art. 928 kodeksu cywilnego opisuje instytucję uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia przez Sąd, a więc już po śmierci spadkodawcy. Przepis ten ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których nabycie korzyści ze spadku przez określoną osobę byłoby w powszechnym odczuciu niesprawiedliwe, niesłuszne czy wręcz niemoralne. Niegodność dziedziczenia występuje w sytuacjach wyjątkowych, kiedy postępowanie spadkobiercy jest tak

By |2020-09-23T10:28:25+02:0023 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia została wyłączona

Czy nieletni może dokonać zakupu piwa bezalkoholowego?

Według przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazane jest sprzedawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18. Przepisy definiują napoje alkoholowe jako produkty przeznaczone do spożycia zawierające alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5%. W związku z powyższym brak jest podstaw to stwierdzenia, iż piwo bezalkoholowe jest objęte przepisami w/w ustawy. Problematyka

By |2020-09-22T09:38:04+02:0022 września, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Czy nieletni może dokonać zakupu piwa bezalkoholowego? została wyłączona

Gałęzie zwisające z drzewa sąsiada

Częstym problemem w relacjach sąsiedzkich są usadowione na granicy nieruchomości drzewa i krzaki, których gałęzie przechodzą na nieruchomość sąsiedzką. Z punktu widzenia rozpatrywanego zagadnienia prawnego istotne znaczenie mają dyspozycje art. 149 i 150 kodeksu cywilnego. Według tych przepisów uprawnienie do usunięcia gałęzi zwisających z drzew nad cudzym gruntem przysługuje zarówno właścicielowi drzew, jak i właścicielowi

By |2020-09-21T11:23:29+02:0021 września, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Gałęzie zwisające z drzewa sąsiada została wyłączona

Tytuł

Przejdź do góry