Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: kwiecień 2021

Zbycie spadku lub jego części a odpowiedzialność zbywcy z tytułu rękojmi

Artykuł 1056 Kodeksu cywilnego stanowi o wyłączeniu odpowiedzialności spadkobiercy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku w razie zbycia spadku lub udziału w nim. Powyższe oznacza, że o ile spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku, o tyle ponosi on

By |2021-04-30T10:37:23+02:0030 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Zbycie spadku lub jego części a odpowiedzialność zbywcy z tytułu rękojmi została wyłączona

Kiedy nastąpi otwarcie spadku, gdy nie wiemy kiedy spadkodawca zmarł?

Otwarcie spadku następuje z chwilą określoną w akcie zgonu. Akt zgonu sporządza się na podstawie kart zgonu. W braku aktu zgonu, jeżeli śmierć danej osoby jest niewątpliwa, przeprowadza się postępowanie o stwierdzenie zgonu. W przypadku osób zaginionych sąd przeprowadza postępowanie o uznanie za zmarłego, a prawomocne postanowienie o stwierdzeniu zgonu lub o uznaniu za zmarłego

By |2021-04-29T13:39:14+02:0029 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Kiedy nastąpi otwarcie spadku, gdy nie wiemy kiedy spadkodawca zmarł? została wyłączona

W jaki sposób można podpisać testament ?

Testament sporządzony przez spadkodawcę musi zostać podpisany. Podpis odgrywa niebagatelną rolę – ma on na celu wykazać, że sporządzone pismo jest ukończonym testamentem, dowidzi że osoba go sporządzająca miała wolę i świadomość testowania, a testament pochodzi od określonej osoby. Podpis pod testamentem winien składać się z imienia i nazwiska lub przynajmniej nazwiska. Nazwisko nie musi

By |2021-04-28T10:48:15+02:0028 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania W jaki sposób można podpisać testament ? została wyłączona

Czy wiesz kiedy możliwy jest rozwód?

Rozwód jest możliwy, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład pożycia musi nastąpić w sposób trwały i zupełny łącznie w trzech sferach – fizycznej, gospodarczej i uczuciowa. Przez więź fizyczną rozumie się brak współżycia pomiędzy małżonkami, przez sferę uczuciową – wygaśnięcie więzi duchowej, która połączyła małżonków, a przez więź gospodarczą brak prowadzenia

By |2021-04-27T11:42:28+02:0027 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy możliwy jest rozwód? została wyłączona

Jak odwołać testament?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień./BJ

By |2021-04-23T14:18:10+02:0023 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jak odwołać testament? została wyłączona

Dziedziczenie małżonków rozwiedzionych lub po orzeczonej separacji.

Małżonkowie rozwiedzieni, a także ci będący w separacji nie dziedziczą po sobie. Co więcej małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Zatem samo wystąpienie o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy drugiego z małżonków wyłącza możliwość dziedziczenia./BJ

By |2021-04-23T08:56:59+02:0023 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Dziedziczenie małżonków rozwiedzionych lub po orzeczonej separacji. została wyłączona

Czy osoba chora psychicznie może sporządzić testament?

Przyjmuje się, że stwierdzenie, że spadkodawca chorował na określoną chorobę psychiczną, nie przesądza automatycznie o nieważności sporządzonego przez niego testamentu. Podkreślić należy, że niekoniecznie bowiem będzie to taka choroba, która powoduje wyłączenie możliwości świadomego lub swobodnego powzięcia decyzji lub wyrażenia woli, bądź może to być choroba o zróżnicowanej intensywności przebiegu, a co za tym nie

By |2021-04-22T10:09:18+02:0022 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy osoba chora psychicznie może sporządzić testament? została wyłączona

Czy dziecko adoptowane dziedziczy po swoich rodzicach adopcyjnych?

Tak. Dziecko adoptowane dziedziczy po rodzicach adopcyjnych i jego krewnych tak, jak by był ich dzieckiem biologicznym, a rodzice adopcyjni i ich krewni dziedziczą po dziecku adoptowanym tak, jakby byli rodzicami biologicznymi. Nie dotyczy to jednak tzw. adopcji niepełnej./BJ  

By |2021-04-21T08:22:13+02:0021 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy dziecko adoptowane dziedziczy po swoich rodzicach adopcyjnych? została wyłączona

Czy nieistniejąca fundacja może zostać spadkobiercą?

Ogólną zasadą wynikającą z prawa spadkowego jest to, iż  spadkobiercami mogą być podmioty, które żyją bądź istnieją w momencie otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy. Jednym z wyjątków od powyższego jest możliwość dziedziczenia przez fundację, która dopiero została ustanowiona przez testatora w testamencie. W związku z tym prawnie dopuszczalnym jest nabycie spadku przez fundację,

By |2021-04-20T14:45:07+02:0020 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Czy nieistniejąca fundacja może zostać spadkobiercą? została wyłączona

Czy można ustanowić fundację w testamencie?

Spadkobierca ma możliwość ustanowienia fundacji w testamencie. Ustanowienie fundacji w testamencie nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego, zatem stanowi to jedyny wyjątek od reguły, jaką jest powoływanie fundacji w tej formie. Jeżeli fundator ustanowił w testamencie fundację, ale nie sporządził jej statutu, bądź nie ustanowił za to osoby odpowiedzialnej, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, co

By |2021-04-19T09:56:29+02:0019 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy można ustanowić fundację w testamencie? została wyłączona

Tytuł

Przejdź do góry