Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

O adwo24.pl

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far adwo24.pl has created 232 blog entries.

Czy wiesz jakim majątkiem odpowiada się za długi spadkowe?

Zgodnie z art. 1030 k.c. od chwili otwarcia spadku aż do jego przyjęcia spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie ze spadku. Powyższe wynika z tego, iż w czasie pomiędzy śmiercią spadkodawcy  a  przyjęciem spadku przez spadkobiercę wyróżnia się z reguły dwa niemieszające się ze sobą majątki: jeden to majątek osobisty spadkobiercy, a drugi to

By |2021-06-16T14:03:27+02:0016 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz jakim majątkiem odpowiada się za długi spadkowe? została wyłączona

Jak uzyskać wymagalne wynagrodzenie zmarłego współmałżonka?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w wyniku śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Jednym ze skutków śmierci pracownika jest obowiązek wypłaty przez pracodawcę wymagalnego świadczenia związanego ze stosunkiem pracy. W myśl art. 63¹ § 2 kodeksu pracy prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki

By |2021-06-15T11:35:41+02:0015 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jak uzyskać wymagalne wynagrodzenie zmarłego współmałżonka? została wyłączona

Czy wiesz, że koszty wykształcenia oraz wychowania mogą być zaliczane do zachowku?

Koszty wychowania i wykształcenia ponoszone przez spadkodawcę (rodzica) mogą być zaliczane na poczet zachowku należnego zstępnemu (dziecku). Możliwe jest zaliczanie takich kosztów, ale tylko w takim zakresie w jakim przekraczają one przeciętną miarę w danym środowisku. Przez koszty wychowania, należy rozumieć koszty sprawowania zarówno pieczy niematerialnej, przede wszystkim kształtowania osobowości, jak i pieczy materialnej, obejmującej zapewnienie

By |2021-06-14T14:57:38+02:0014 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz, że koszty wykształcenia oraz wychowania mogą być zaliczane do zachowku? została wyłączona

Wysokość opłaty sądowej od pozwu o zachowek

Występując z pozwem o zapłatę zachowku należy określić tzw. wartość przedmiotu sporu, która stanowi zaokrągloną w górę do pełnych złotych kwotę, której zapłaty domaga się osoba uprawniona. Wartość ta zaś wpływa na wysokość opłaty sądowej, którą należy uiścić składając pozew. Wysokość tejże opłaty, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005

By |2021-06-11T15:39:59+02:0011 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Wysokość opłaty sądowej od pozwu o zachowek została wyłączona

Kiedy następuje przyrost udziału w spadku?

Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów./AB

By |2021-06-09T08:48:46+02:009 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Kiedy następuje przyrost udziału w spadku? została wyłączona

Czy małoletnie dziecko może sprzedać mieszkanie nabyte w spadku?

Często bywa tak, że do spadku zostają powołani małoletni np. poprzez ustanowienie ich spadkobiercami w testamencie sporządzonym przez dziadka czy też na skutek odrzucenia spadku przez rodziców. Jednakże wówczas pojawia się problem związany z zarządem nabytego przez małoletniego majątku spadkowego. W tym przypadku należy stosować ogólne reguły kodeksu rodzinnego i opiekuńczego związane zarządem majątkiem dziecka.

By |2021-06-08T11:45:17+02:008 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy małoletnie dziecko może sprzedać mieszkanie nabyte w spadku? została wyłączona

Czym skutkuje przedwczesne złożenie oświadczenia o odrzucenia spadku?

Osoba może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku począwszy od momentu, w którym się dowiedziała o swoim tytule powołania do spadku. Wcześniejsze odrzucenie spadku powodować będzie, iż takie oświadczenie będzie bezskuteczne o czym orzekł jednoznacznie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 2018r. Celem zobrazowania powyższego warto posłużyć się przykładem. Dnia 20 kwietnia 2021r. zmarł

By |2021-06-01T13:52:41+02:001 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czym skutkuje przedwczesne złożenie oświadczenia o odrzucenia spadku? została wyłączona

Czy muszę odpowiadać za wszystkie długi spadkowe mojego spadkodawcy?

W prawie polskim są przewidziane rozwiązania, które pozwalają chronić spadkobierców przed dziedziczeniem długów spadkodawcy. Można uwolnić się od odpowiedzialności za długi spadkowe poprzez odrzucenie spadku albo ograniczyć swoją odpowiedzialność poprzez przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza w terminie sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku. Co więcej spadkobierca, który nie złożył w

By |2021-05-31T10:46:49+02:0031 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy muszę odpowiadać za wszystkie długi spadkowe mojego spadkodawcy? została wyłączona

Czym jest polecenie spadkowe ?

Polecenie jest rodzajem rozrządzenia testamentowego. Ustawodawca kreuje polecenie jako typ dopuszczalnego rozrządzenia testamentowego. Polega ono na nałożeniu przez spadkodawcę na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania, bez czynienia nikogo wierzycielem (art. 982 KC). To działanie lub zaniechanie może leżeć w interesie spadkodawcy (np. postawienie nagrobka), osoby obciążonej poleceniem (polecenie przeznaczenia określonej kwoty na

By |2021-05-28T09:59:31+02:0028 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czym jest polecenie spadkowe ? została wyłączona

Czy małżonek spadkodawcy może być świadkiem testamentu?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.  Niemożność ta trwa aż do chwili zakończenia małżeństwa, a więc

By |2021-05-26T11:39:57+02:0026 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy małżonek spadkodawcy może być świadkiem testamentu? została wyłączona

Przejdź do góry