Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

adwo24.pl

Strona główna|adwo24.pl

About adwo24.pl

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far adwo24.pl has created 116 blog entries.

Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia.

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do jego ubezpieczenia – jest to fakt powszechnie znany. W jaki jednak sposób zachować się w przypadku zakupu lub zbycia pojazdu, kiedy w dalszym ciągu jesteśmy stroną umowy ubezpieczenia. Ogólna zasada stanowi, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia OC, nie

By |2020-11-24T13:05:10+02:0024 listopada, 2020|Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia. została wyłączona

Szczególne uprawnienia pracodawcy w okresie obowiązywanie stanu epidemii.

Z uwagi na trwający stan epidemii ustawodawca mnoży dalsze regulacje mające na celu dostosować się do trudnej sytuacji. Głównym aktem prawnym regulującym uprawnienia pracodawcy względem pracowników oraz organizacji pracy jest (często zmieniana) ustawa o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: ustawa). Poniżej zostaną

By |2020-11-23T14:05:51+02:0023 listopada, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Szczególne uprawnienia pracodawcy w okresie obowiązywanie stanu epidemii. została wyłączona

Kradzież zuchwała

Na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. wprowadzono do Kodeksu  karnego  nowy artykuł, tj. art. 278a, który w § 1 stanowi, iż

By |2020-11-20T16:04:52+02:0020 listopada, 2020|News, Prawo karne|Możliwość komentowania Kradzież zuchwała została wyłączona

Zwrot kosztów świadka w postępowaniu cywilnym.

Każdy wezwany przez Sąd w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na to wezwanie w konkretnym dniu, Sądzie i godzinie. Aczkolwiek każdy, kto złożył zeznania ma możliwość odzyskania kosztów takiego stawiennictwa. Świadek ma bowiem prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Przewodniczący może przyznać świadkowi zaliczkę

By |2020-11-17T13:03:29+02:0017 listopada, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Zwrot kosztów świadka w postępowaniu cywilnym. została wyłączona

Usiłowanie popełnienia przestępstwa i dobrowolne odstąpienie od jego popełnienia.

Co do zasady w polskim systemie prawa karnego nawet usiłowanie popełnienia przestępstwa (bez jego dokonania) także jest karalne i to w tych samych granicach co dokonanie. Jednak nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego./BJ

By |2020-11-16T11:06:59+02:0016 listopada, 2020|News, Prawo karne|Możliwość komentowania Usiłowanie popełnienia przestępstwa i dobrowolne odstąpienie od jego popełnienia. została wyłączona

Jakie konsekwencje grożą za brak przeglądu pojazdu?

Jak wiadomo pojazdy mechaniczne winny być poddawane okresowym badaniom technicznym. Nowe auto po 3 latach, następnie co 2 lata, zaś pojazdy pięcioletnie i te z instalacją gazową co rok. W przypadku braku badania technicznego narażamy się na: zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez funkcjonariuszy policji (co skutkuje brakiem możliwości poruszania się samochodem), oraz przede wszystkim mandatem karnym.

By |2020-11-13T13:42:48+02:0013 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Jakie konsekwencje grożą za brak przeglądu pojazdu? została wyłączona

Czy wiesz co grozi za zakłócanie miru domowego?

Każdy z nas ma prawo do poczucia bezpieczeństwa na własnej posesji. Należy mieć na uwadze, iż wdzieranie się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszczanie takiego miejsca, stanowi przestępstwo zakłócenia miru domowego, o którym mowa w art. 193 ustawy Kodeks karny. Przestępstwo to, ścigane z oskarżenie

By |2020-11-12T16:21:59+02:0012 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy wiesz co grozi za zakłócanie miru domowego? została wyłączona

Czy dzieci poniżej 7 roku życia mogą samodzielnie chodzić po ulicy?

Nie. W Polsce pozostawienie dziecka poniżej 7 roku życia bez opieki w pobliżu jezdni może rodzić odpowiedzialność wykroczeniową. Zgodnie bowiem z art. 89 kodeksu wykroczeń: Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany./ BJ

By |2020-11-10T14:53:16+02:0010 listopada, 2020|News, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy dzieci poniżej 7 roku życia mogą samodzielnie chodzić po ulicy? została wyłączona

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich za zobowiązania podatnika.

Rozdział 15 Działu 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2020r,., poz. 1325, 1423) dobitnie wskazuje, że sformułowanie Benjamina Franklina, iż  „na tym świecie pewne są tyko śmierć i podatki” nie jest jedynie przysłowiem. Wskazać należy, że w myśl art. 107 § 1 i § 2w/w ustawy w przypadkach i

By |2020-11-09T14:32:21+02:009 listopada, 2020|News, Prawo podatkowe|Możliwość komentowania Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich za zobowiązania podatnika. została wyłączona

Zawieszenie wykonywania obowiązkowych badań okresowych.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów

By |2020-11-06T12:04:51+02:006 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Zawieszenie wykonywania obowiązkowych badań okresowych. została wyłączona
Go to Top