Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Inne

Sposób nabycia własności roju pszczół.

Rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel nie odszukał go przed upływem trzech dni od dnia wyrojenia. Właścicielowi wolno w pościgu za rojem wejść na cudzy grunt, powinien jednak naprawić wynikłą stąd szkodę. Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu niezajętym, właściciel może domagać się wydania roju za zwrotem kosztów, natomiast jeśli rój osiadł w cudzym

By |2020-10-23T09:32:40+02:0023 października, 2020|Inne|Możliwość komentowania Sposób nabycia własności roju pszczół. została wyłączona

Czy wiesz kiedy uczestnicy przyjęć ślubnych, przyjęć komunijnych i innych imprez okolicznościowych mogą zdjąć maseczki?

Istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przyjęć ślubnych, przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych przez uczestników wskazanych imprez, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z

By |2020-10-21T11:03:13+02:0021 października, 2020|Inne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy uczestnicy przyjęć ślubnych, przyjęć komunijnych i innych imprez okolicznościowych mogą zdjąć maseczki? została wyłączona

Kto nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa?

  Kto nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa? jedna osoba lub jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie; dziecko do ukończenia 5. roku życia; osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu; a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

By |2020-10-15T10:22:38+02:0015 października, 2020|Inne, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Kto nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa? została wyłączona

Wysokość kar za brak OC.

Każdy posiadacz środka mechanicznego ma obowiązek posiadania ważnej polisy OC. W przypadku braku posiadania takiej polisy narażamy się nie tylko na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec potencjalnego poszkodowanego w kolizji, ale także na konieczność zapłaty kar. Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku w zależności od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym,

By |2020-10-13T11:38:04+02:0013 października, 2020|Inne|Możliwość komentowania Wysokość kar za brak OC. została wyłączona

Dane osoby naruszającej dobra osobiste w sieci.

Często korzystając z sieci jesteśmy przekonani o swojej anonimowości, co nie do końca jest zgodne z prawdą. Dostawca Internetu ma prawo na podstawie art. 159 ust. 2 pkt 4 Prawa telekomunikacyjnego odmówić przekazania danych IP użytkownika, jednak nie w każdym przypadku. Orzeczenie NSA I OSK 454/16 potwierdza możliwość uzyskania od podmiotu objętego tajemnica telekomunikacyjną dostępu

By |2020-09-30T10:20:53+02:0030 września, 2020|Inne|Możliwość komentowania Dane osoby naruszającej dobra osobiste w sieci. została wyłączona

Przesłanki sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień, w którym uprawomocnił się wyrok rozwodowy

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na ugruntowane orzecznictwo sądów powszechnych wskazujące, że orzekanie o zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną jest dopuszczalne także po prawomocnym rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, jeżeli powództwo zostało wytoczone przed tą datą. Powyższe oznacza, że wytoczyć powództwo o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data

By |2020-08-06T09:58:10+02:006 sierpnia, 2020|Inne|Możliwość komentowania Przesłanki sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień, w którym uprawomocnił się wyrok rozwodowy została wyłączona

Czy jest możliwy zwrot kosztów kredytu w razie jego wcześniejszej spłaty?

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 19.09.2019r. obniżenie kosztów kredytu dotyczy

By |2020-06-16T08:27:30+02:0016 czerwca, 2020|Inne|Możliwość komentowania Czy jest możliwy zwrot kosztów kredytu w razie jego wcześniejszej spłaty? została wyłączona

Czy wiesz z jaką maksymalną prędkością możesz podróżować motocyklem, gdy pasażerem jest dziecko?

Art. 20 ust. 6 pkt 3 Ustawy prawo o ruchu drogowym ogranicza maksymalną prędkość jazdy motocyklem (również z przyczepą), czterokołowcem czy motorowerem do 40km/h w sytuacji, gdy pasażerem jest dziecko do lat 7. Przepis z jednej strony jest jak najbardziej godny pochwały, gdyż wpływa na bezpieczeństwo poruszania się z dzieckiem niewątpliwe niebezpiecznymi pojazdami, jednakże prowadzenie

By |2020-06-10T09:37:21+02:0010 czerwca, 2020|Inne, News, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Czy wiesz z jaką maksymalną prędkością możesz podróżować motocyklem, gdy pasażerem jest dziecko? została wyłączona

Jak uniknąć opłat za wejście do parku narodowego?

Jedną z form ochrony przyrody są parki narodowe, których w Polsce jest dwadzieścia trzy. Co ważne w parkach narodowych obowiązuje zakaz ruchu pieszego, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora danego parku, co jest powszechnym sposobem na udostępnianie obszaru parku dla odwiedzających go osób. Za wstęp do parku narodowego może zostać pobrana opłata,

By |2020-06-05T14:47:03+02:005 czerwca, 2020|Inne|Możliwość komentowania Jak uniknąć opłat za wejście do parku narodowego? została wyłączona

Jakie konsekwencje niosą za sobą nieprawidłowości w zeznaniu podatkowym ?

Niedawno upłynął termin rozliczenia się z fiskusem, kiedy to należało złożyć właściwą deklarację podatkową, na podstawie której zostanie określone zobowiązanie podatkowe. Najczęściej stawianym w związku z tym pytaniem jest, czy podatnikowi grozi jakaś odpowiedzialność na wypadek podania nieprawdy albo też błędu w podanej deklaracji podatkowej. Na tak zadane pytanie odpowiada art. 56 Kodeksu Karnego Skarbowego

By |2020-04-24T09:24:29+02:004 czerwca, 2020|Inne|Możliwość komentowania Jakie konsekwencje niosą za sobą nieprawidłowości w zeznaniu podatkowym ? została wyłączona
Go to Top