Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: maj 2021

Czy muszę odpowiadać za wszystkie długi spadkowe mojego spadkodawcy?

W prawie polskim są przewidziane rozwiązania, które pozwalają chronić spadkobierców przed dziedziczeniem długów spadkodawcy. Można uwolnić się od odpowiedzialności za długi spadkowe poprzez odrzucenie spadku albo ograniczyć swoją odpowiedzialność poprzez przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza w terminie sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku. Co więcej spadkobierca, który nie złożył w

By |2021-05-31T10:46:49+02:0031 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy muszę odpowiadać za wszystkie długi spadkowe mojego spadkodawcy? została wyłączona

Czym jest polecenie spadkowe ?

Polecenie jest rodzajem rozrządzenia testamentowego. Ustawodawca kreuje polecenie jako typ dopuszczalnego rozrządzenia testamentowego. Polega ono na nałożeniu przez spadkodawcę na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania, bez czynienia nikogo wierzycielem (art. 982 KC). To działanie lub zaniechanie może leżeć w interesie spadkodawcy (np. postawienie nagrobka), osoby obciążonej poleceniem (polecenie przeznaczenia określonej kwoty na

By |2021-05-28T09:59:31+02:0028 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czym jest polecenie spadkowe ? została wyłączona

Czy małżonek spadkodawcy może być świadkiem testamentu?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.  Niemożność ta trwa aż do chwili zakończenia małżeństwa, a więc

By |2021-05-26T11:39:57+02:0026 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy małżonek spadkodawcy może być świadkiem testamentu? została wyłączona

Czy spadkobierca może się uchylić od złożonego oświadczenia co do spadku?

Istnieje możliwość uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, powołując się na takie wady oświadczenia woli jak działanie pod wpływem błędu lub groźby (art. 1019 § 1 k.c.). Uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby - z

By |2021-05-24T09:46:38+02:0024 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy spadkobierca może się uchylić od złożonego oświadczenia co do spadku? została wyłączona

Czym jest warunkowa zdolność prawna dziecka poczętego, lecz nienarodzonego?

Możliwość stania się spadkobiercą, a więc nabycia praw i obowiązków należących do spadku w drodze dziedziczenia, nazywana jest w doktrynie zdolnością dziedziczenia. Nie mogą zatem dziedziczyć osoby, które nie żyją w chwili otwarcia spadku. Dziecko, które w chwili otwarcia spadku było już poczęte, może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Co do wynikającego stąd oraz

By |2021-05-20T12:04:53+02:0020 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czym jest warunkowa zdolność prawna dziecka poczętego, lecz nienarodzonego? została wyłączona

Czy śmierć odbiorcy prądu powoduje automatyczne wyłączenie jego dostaw?

Śmierci strony nie jest podstawą do automatycznego stwierdzenia jej wygaśnięcia. Wynikające z umowy sprzedaży lub dystrybucji prawa i obowiązki nie są ściśle powiązane z odbiorcą, zatem nie stają się one bezprzedmiotowe ani nie tracą swojego celu z chwilą jego śmierci. Zatem powyższe zobowiązania jako mające charakter majątkowy powinny wchodzić w skład spadku. Uprawnionymi do rozwiązania

By |2021-05-18T10:14:04+02:0018 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy śmierć odbiorcy prądu powoduje automatyczne wyłączenie jego dostaw? została wyłączona

Czy nieruchomość nabyta w drodze dziedziczenia może wejść do majątku wspólnego małżonków?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. A zatem co do zasady przedmiot dziedziczenia wchodzi do majątku odrębnego małżonka. Jednakże majątek nabyty w trybie dziedziczenia może wyjątkowo wejść do majątku wspólnego małżonków,

By |2021-05-13T15:11:08+02:0013 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy nieruchomość nabyta w drodze dziedziczenia może wejść do majątku wspólnego małżonków? została wyłączona

Czy można odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka u notariusza?

Nie przeszkód aby rodzic złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku u notariusza, jednakże  musi dochować przed tym odpowiednich formalności. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą majątku małoletniego wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. Dlatego rodzic powinien najpierw wystąpić z wnioskiem do właściwego sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności

By |2021-05-13T12:10:08+02:0013 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy można odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka u notariusza? została wyłączona

Czy wiesz jaki jest koszt sporządzenia testamentu notarialnego?

Zgodnie z art. 950 k.c. testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Sporządzenie testamentu w tej formie nie pociąga za sobą daleko idących kosztów. Taksa notarialna za dokonanie takiej czynności nie może przekroczyć kwoty 50,00 zł netto. Oczywiście do kwoty tej należy doliczyć dodatkowo koszty wypisów aktu notarialnego./IM

By |2021-05-12T08:51:26+02:0012 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz jaki jest koszt sporządzenia testamentu notarialnego? została wyłączona

Czy każdy może odziedziczyć gospodarstwo rolne?

W obecnym porządku prawnym dziedziczenie gospodarstw rolnych następuje na takich samych zasadach, jak dziedziczenie wszelkich innych składników majątkowych. Tym samym, aby odziedziczyć gospodarstwo rolne nie trzeba spełnić szeregu wymogów, np. konieczności posiadania przygotowania zawodowego do prowadzenia produkcji rolnej. Zasady te mają zastosowanie do spadków otwartych po 14 lutego 2001r., zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z

By |2021-05-11T14:19:51+02:0011 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy każdy może odziedziczyć gospodarstwo rolne? została wyłączona
Przejdź do góry