Istnieje możliwość uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, powołując się na takie wady oświadczenia woli jak działanie pod wpływem błędu lub groźby (art. 1019 § 1 k.c.). Uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał (art. 88 § 2 k. c.). Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych powinno nastąpić przed sądem, który je zatwierdza a spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

Co ciekawe, spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu./IM