Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Prawo pracy

Czy pracodawca może pracownikowi zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy tylko na podstawie zeznań dwóch świadków?

Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być potwierdzone dokumentami będącymi w posiadaniu osoby zainteresowanej, zaświadczeniem wydanym przez organ gminy (jeżeli gmina dysponuje dokumentami potwierdzających fakt pracy w gospodarstwie), bądź też w ostateczności zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. Zeznania te mogą być

By |2021-11-23T15:34:15+02:0023 listopada, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może pracownikowi zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy tylko na podstawie zeznań dwóch świadków? została wyłączona

Wystawianie zaświadczeń lekarskich na przyszłość

Dość powszechną wiedzą jest to, iż  w pewnych przypadkach istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego za okres poprzedzający dzień wizyty u lekarza. Natomiast dopuszczalna jest także możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego za okres późniejszy, jednakże nie później niż 4. dnia po dniu badania. Takie sytuacje mogą mieć miejsce w dwóch przypadkach: 1)     jeżeli bezpośrednio po dniu badania

By |2021-10-15T15:59:37+02:0015 października, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Wystawianie zaświadczeń lekarskich na przyszłość została wyłączona

Kiedy można wykorzystać urlop okolicznościowy?

Przepisy prawa pracy określają wymiar urlopu okolicznościowego, jednakże nie zostało w nich wskazane kiedy pracownik może wykorzystać przysługujący mu urlop okolicznościowy. Wobec powyższego wolne dni mogą być wykorzystane nie tylko w terminie, w którym przypada dane wydarzenie, np. ślub córki, śmierć ojca. Pracownik może skorzystać z dni wolnych w terminie późniejszym, ważne jest tylko aby

By |2021-08-31T14:49:47+02:0031 sierpnia, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Kiedy można wykorzystać urlop okolicznościowy? została wyłączona

Czy technikum bierze się pod uwagę przy wyliczaniu stażu pracy potrzebnego do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego?

Zasadniczo do stażu pracy wlicza się ukończone okresy nauki pracownika. Fakt ukończenia szkoły musi być odpowiednio potwierdzony odpowiednimi dokumentami np. świadectwo ukończenia szkoły. Zgodnie z art. 155 § 1 k.p. do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się m.in. z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas

By |2021-08-05T14:13:38+02:005 sierpnia, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy technikum bierze się pod uwagę przy wyliczaniu stażu pracy potrzebnego do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego? została wyłączona

Kto ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie przesyłki?

Kwestię opóźnienia w przewozie przesyłki reguluje Prawo przewozowe. Wiąże się z odpowiedzialnością przewoźnika i to niezależną od jego winy. Przewoźnik nie poniesie tej odpowiedzialności, jeżeli opóźnienie w przewozie przesyłki powstało z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych jego winą, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Jednak to przewoźnik musi udowodnić taką przyczynę.

By |2021-07-15T15:35:55+02:0015 lipca, 2021|Prawo pracy|Możliwość komentowania Kto ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie przesyłki? została wyłączona

Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego?

Zasadniczo termin urlopu wypoczynkowego winien być ustalony pomiędzy pracodawcą a pracownikiem Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 163 § 1 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Tylko wyjątkowo Pracodawca może nakazać pracownikowi korzystanie z urlopu w

By |2021-07-12T15:28:22+02:0012 lipca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego? została wyłączona

Czy wiesz, że koszty wykształcenia oraz wychowania mogą być zaliczane do zachowku?

Koszty wychowania i wykształcenia ponoszone przez spadkodawcę (rodzica) mogą być zaliczane na poczet zachowku należnego zstępnemu (dziecku). Możliwe jest zaliczanie takich kosztów, ale tylko w takim zakresie w jakim przekraczają one przeciętną miarę w danym środowisku. Przez koszty wychowania, należy rozumieć koszty sprawowania zarówno pieczy niematerialnej, przede wszystkim kształtowania osobowości, jak i pieczy materialnej, obejmującej zapewnienie

By |2021-06-14T14:57:38+02:0014 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz, że koszty wykształcenia oraz wychowania mogą być zaliczane do zachowku? została wyłączona

Czy spadkobierca może się uchylić od złożonego oświadczenia co do spadku?

Istnieje możliwość uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, powołując się na takie wady oświadczenia woli jak działanie pod wpływem błędu lub groźby (art. 1019 § 1 k.c.). Uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby - z

By |2021-05-24T09:46:38+02:0024 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy spadkobierca może się uchylić od złożonego oświadczenia co do spadku? została wyłączona

Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki z funduszu rehabilitacji przeznacza się m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, na zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych. Pracodawca powinien ustalić regulamin wykorzystania środków

By |2021-03-19T19:02:49+02:0019 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej. została wyłączona

Czy wiesz co ma wpływ na wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej?

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna. Wysokość tejże odprawy, zgodnie  z art. 921 § 1 k.p., odpowiadać winna wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Na marginesie warto nadmienić, iż pracownik, który otrzymał odprawę, nie może

By |2021-03-18T19:57:36+02:0018 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz co ma wpływ na wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej? została wyłączona

Tytuł

Przejdź do góry