Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Prawo pracy

Strona główna|News|Prawo pracy

Czy mogę żądać utraconych zarobków na skutek poniesionej szkody w wypadku komunikacyjnym?

Odszkodowanie winno co do zasady obejmować wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym. Odszkodowanie winno również obejmować wszelką utraconą z powodu doznanej szkody część zarobków poszkodowanego. Co więcej jeśli na skutek wypadku Poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej lub też jeżeli zwiększyły się jego potrzeby

By |2021-01-18T16:41:48+02:0018 stycznia, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy mogę żądać utraconych zarobków na skutek poniesionej szkody w wypadku komunikacyjnym? została wyłączona

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w niedzielę i święta?

Niedziele i święta są zwyczajowo dniami wolnymi od pracy, jednakże w niektórych przypadkach praca w takim okresie jest dozwolona Można ją wykonywać, gdy jest związania min. z prowadzeniem akcji ratowniczej,  w ruchu ciągły lub przy pracy zmianowej. Praca w święta może być świadczona w przypadku prac społecznie użytecznych i zapewniających codzienne potrzeby ludności. Jeśli pracodawca

By |2021-01-14T12:39:22+02:0014 stycznia, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w niedzielę i święta? została wyłączona

Sprostowanie protokołu powypadkowego.

W trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych mogą zdarzyć się sytuację, w trakcie których pracownik ulega nieszczęśliwemu wypadkowi. Czasami pracodawcy dla uniknięcia swojej odpowiedzialności podają nieprawdziwe informacje, bądź też odmawiają uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu z pozwem o sprostowanie protokołu powypadkowego. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dopuszczalne jest kierowanie

By |2021-01-08T16:09:14+02:008 stycznia, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Sprostowanie protokołu powypadkowego. została wyłączona

Udzielenie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów.

W myśl art. 15 gc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika

By |2020-12-15T15:49:54+02:0015 grudnia, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Udzielenie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów. została wyłączona

Rozwiązanie umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem w razie przejścia zakładu pracy.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części. Powyższe uprawnienie jest uzasadnione tym, że pracownik nie może być zmuszony do kontynuowania umowy z innym pracodawcą. Wskazać należy, że pracownicy, którzy skorzystają

By |2020-12-14T13:32:15+02:0014 grudnia, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Rozwiązanie umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem w razie przejścia zakładu pracy. została wyłączona

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r.

W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł., a minimalna stawka godzinową wynosić będzie 18,30 zł. Wskazane z Rozporządzeniu stawki są określone

By |2020-12-08T14:07:21+02:008 grudnia, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. została wyłączona

Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pomieszczenia do palenia?

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ustawy ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych w o pomieszczeniach zakładów pracy. Jednakże przepisy ustawy dopuszczają możliwość wyznaczenia takiego pomieszczenia przez

By |2020-12-07T13:50:46+02:007 grudnia, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pomieszczenia do palenia? została wyłączona

Czy pracodawca może wymagać od pracowników używania tylko maseczek, tym samym zakazując stosowania innych środków ochronnych np. przyłbic, części odzieży?

Zgodnie z § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie  z którym do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Ustawodawca zrównuje więc maseczki z innymi środkami ochronnymi takimi jak:  przyłbice i kaski

By |2020-12-04T16:30:40+02:004 grudnia, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może wymagać od pracowników używania tylko maseczek, tym samym zakazując stosowania innych środków ochronnych np. przyłbic, części odzieży? została wyłączona

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do dnia 27 grudnia 2027 r.  nałożony został obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniach przebywa więcej niż jedna osoba. Należy pamiętać, że do obowiązek zakrywania

By |2020-12-02T15:32:21+02:002 grudnia, 2020|Inne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy. została wyłączona

Czy pracownik może się odwołać od rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron?

Porozumienie stron jest jednym z sposób rozwiązania stosunku pracy obok wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika oraz zwolnienia dyscyplinarnego. W odróżnieniu od pozostałych form ustania umowy o pracę, które są oświadczeniami jednostronnymi – rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. W związku z powyższym odwołanie od

By |2020-11-26T16:40:18+02:0026 listopada, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracownik może się odwołać od rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron? została wyłączona
Go to Top