Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Prawo pracy

Strona główna|News|Prawo pracy

Adopcja dziecka, a urlop macierzyński.

W polskim systemie prawnym nie tylko biologiczni rodzice dziecka dostali możliwość ubiegania się o urlop macierzyński. Mogą to zrobić także rodzice adopcyjni. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia (adopcji) dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny

By |2020-10-08T08:43:07+02:008 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo pracy, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Adopcja dziecka, a urlop macierzyński. została wyłączona

Zasiłek dla bezrobotnych a porozumienie o zakończeniu stosunku pracy.

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku dla bezrobotnych (bez okresu karencji) przysługuje tym pracownikom, którym pracodawca wypowiedział stosunek pracy. Niekiedy jednak prawo takie będzie przysługiwało także pracownikowi, który kończy stosunek pracy na podstawie porozumienia stron. Będzie to miało jednak miejsce wtedy, gdy do porozumienia zostanie

By |2020-09-17T10:12:39+02:0017 września, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Zasiłek dla bezrobotnych a porozumienie o zakończeniu stosunku pracy. została wyłączona

Czy pracując na umowę zlecenie masz prawo do urlopu wypoczynkowego?

Należy pamiętać, że umowa zlecenie należy do zbioru umów cywilnoprawnych. Umowy te charakteryzują się tym, że są określone przez kodeks cywilny. Ten zaś nie przewiduje uprawnień pracowniczych, takich jak urlop wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, czy też urlop okolicznościowy. Należy o tym pamiętać przy zawieraniu takiej umowy z pracodawcą/zleceniodawcą./ BJ

By |2020-08-20T10:08:17+02:0020 sierpnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracując na umowę zlecenie masz prawo do urlopu wypoczynkowego? została wyłączona

Terminy na wniesienie odwołania do sądu pracy od orzeczenia pracodawcy o odrzuceniu sprzeciwu

W myśl art. 112 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu przez pracodawcę wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Wskazać należy, że termin wystąpienia przez pracownika z powództwem o uchylenie kary jest

By |2020-08-14T15:21:51+02:0014 sierpnia, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Terminy na wniesienie odwołania do sądu pracy od orzeczenia pracodawcy o odrzuceniu sprzeciwu została wyłączona

Czy praca kierowcy samochodu ciężarowego może być uznana za pracę w warunkach szczególnych?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest odpowiedzią pozytywną. Oczywiście warunkiem koniecznym do zaliczenia pracy kierowcy samochodu ciężarowego jako pracy w warunkach szczególnych jest spełnienie przez ubezpieczonego szeregu przesłanek, którymi są: wykonywanie przez kierowcę samochodu ciężarowego ewentualnych czynności ładowacza, spedytora lub konwojenta jest dopuszczalne na użytek spełnienia przesłanek do nabycia prawa do emerytury w wieku obniżonym

By |2020-08-10T08:49:19+02:0010 sierpnia, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy praca kierowcy samochodu ciężarowego może być uznana za pracę w warunkach szczególnych? została wyłączona

Prawo pracy – rażące niedbalstwo i wina umyślna

Różnica pomiędzy niedbalstwem rażącym a „zwykłym”, winą umyślną i  nieumyślną może mieć kluczowe znaczenie przy wypowiadaniu pracownikowi umowy o pracę z jego winy. Temat ten pojawił się w wyroku Sądu Najwyższego z 16 września 2008 r. rozpatrującego kwestię rozpoczęcia korzystania z urlopu na żądanie (at. 167(2) kodeksu pracy) przed udzieleniem go przez pracodawcę i możliwości

By |2020-07-06T08:44:53+02:006 lipca, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Prawo pracy – rażące niedbalstwo i wina umyślna została wyłączona

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Ponieważ prokura dotyczy stosunków o charakterze szczególnego zaufania, wszyscy członkowie zarządu powinni zaakceptować zamiar udzielenia prokury, która winna znaleźć potwierdzenie w uchwale zarządu spółki o ustanowieniu prokury. Podjęcie uchwały i złożenie oświadczenia przez przyszłego prokurenta o przyjęciu funkcji kreuje umowny stosunek między prokurentem a spółką. Ze względu na fakt, iż udzielenie prokury stanowi o wyjątkowym

By |2020-07-03T15:21:37+02:003 lipca, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością została wyłączona

Prawo pracownika do zwolnienia na poszukiwanie pracy

Jednym ze szczególnych uprawnień przewidzianych na gruncie prawa pracy, mającym chronić interesy ekonomiczne pracownika, w sytuacji, w której pracodawca wypowiada umowę o pracę, jest możliwość skorzystania przez niego z dni wolnych na cele związane ze znalezieniem zatrudnienia. Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974

By |2020-07-01T18:36:50+02:001 lipca, 2020|Prawo pracy|Możliwość komentowania Prawo pracownika do zwolnienia na poszukiwanie pracy została wyłączona

Sądy w czasach pandemii

Wirus SARS-Cov-2 zaskoczył szybkością swojego rozprzestrzeniania, jak też skalą oddziaływania w zasadzie całą światową populację. Jego obecność odczuły wszystkie gałęzi gospodarki. Nie inaczej jest w zakresie działalności Sądów powszechnych. Jeszcze do niedawna w Sądzie odbywały się tylko sprawy pilne. Każdy z Prezesów Sądów decydował o tym, jakie rozprawy mogą się odbywać, kto może przeglądać akta

By |2020-07-01T14:27:38+02:001 lipca, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo komunikacyjne, Prawo podatkowe, Prawo pracy, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Sądy w czasach pandemii została wyłączona

Zdalna kontrola skarbowa – czy to możliwe?

Zgodnie z projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz zmianie niektórych innych ustaw - zwanej potocznie Tarczą 4.0 - w art. 53 tejże ustawy znalazł się zapis umożliwiający przeprowadzenie kontroli skarbowej lub poszczególnych czynności kontrolnych w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub za

By |2020-06-30T12:38:29+02:0030 czerwca, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Zdalna kontrola skarbowa – czy to możliwe? została wyłączona
Go to Top