Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Prawo pracy

Strona główna|News|Prawo pracy

Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki z funduszu rehabilitacji przeznacza się m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, na zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych. Pracodawca powinien ustalić regulamin wykorzystania środków

By |2021-03-19T19:02:49+02:0019 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej. została wyłączona

Czy wiesz co ma wpływ na wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej?

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna. Wysokość tejże odprawy, zgodnie  z art. 921 § 1 k.p., odpowiadać winna wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Na marginesie warto nadmienić, iż pracownik, który otrzymał odprawę, nie może

By |2021-03-18T19:57:36+02:0018 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz co ma wpływ na wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej? została wyłączona

Czy pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracowników?

Zgodnie  z przepisami  kodeksu pracy jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika. Jednakże pracodawca powinien powstrzymać się od zapoznawania się z prywatną korespondencją pracownika, a zakaz ten jest absolutny w tym sensie, że nawet

By |2021-03-17T19:48:43+02:0017 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracowników? została wyłączona

Czy podpisanie przez poszkodowanego protokołu powypadkowego oznacza jego akceptację?

Często w praktyce wśród pracowników funkcjonuje wyobrażenie, iż w razie nieuznania, iż doznany przez nich wypadek jest wypadkiem przy pracy nie należy podpisywać protokołu powypadkowego. Należy mieć na uwadze jednak, iż złożenie przez poszkodowanego podpisu na protokole powypadkowym co do zasady stanowi jedynie o tym, że został on zapoznany z jego treścią oraz pouczony o

By |2021-02-23T14:58:20+02:0023 lutego, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy podpisanie przez poszkodowanego protokołu powypadkowego oznacza jego akceptację? została wyłączona

Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych

Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwana dalej ,,ustawą”), poza regulacją odnoszącą się do tzw. zwolnień grupowych, normuje również kwestię związaną z otrzymaniem odprawy w ramach zwolnienia indywidualnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, ze zwolnieniem indywidualnym mamy do czynienia w razie

By |2021-02-18T15:51:30+02:0018 lutego, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych została wyłączona

Kiedy praca kierowcy samochodu ciężarowego może być uznana za pracę w warunkach szczególnych?

Na podstawie art. 32 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm. w związku z poz. 2 Działu VIII wykazu A stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983

By |2021-02-16T16:35:20+02:0016 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Kiedy praca kierowcy samochodu ciężarowego może być uznana za pracę w warunkach szczególnych? została wyłączona

Prawo pracodawcy do ingerowania w wygląd zewnętrzny jego pracowników.

W przepisach prawa pracy, poza szczególnymi przypadkami dotyczącymi przestrzegania zasad BHP, nie odnajdziemy przepisów wprost uprawniających pracodawcę do ingerencji w wygląd jego pracowników. Czy zatem istnieje możliwość nakazania pracownikowi jego przestrzegania? Pracodawca może wprowadzić zasady ubioru pracowników w instrukcji lub regulaminie pracy. Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy, regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie

By |2021-02-15T11:49:00+02:0015 lutego, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Prawo pracodawcy do ingerowania w wygląd zewnętrzny jego pracowników. została wyłączona

Kiedy pracodawca ma obowiązek przeniesienia pracownika do innej odpowiedniej pracy?

Osoby przyjmowane do pracy podlegają wstępnym badaniom lekarskim, które mają potwierdzić ich zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku. Co więcej dla pracowników już zatrudnionych brak przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy, zgodnie z art. 229 § 2 k.p., jest dodatkowo potwierdzany w okresowych badaniach lekarskich. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do

By |2021-02-12T10:22:56+02:0012 lutego, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Kiedy pracodawca ma obowiązek przeniesienia pracownika do innej odpowiedniej pracy? została wyłączona

Plan urlopów.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się jednak urlopu na żądanie. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy./BJ

By |2021-01-26T15:40:40+02:0026 stycznia, 2021|Prawo pracy|Możliwość komentowania Plan urlopów. została wyłączona

Czy mogę żądać utraconych zarobków na skutek poniesionej szkody w wypadku komunikacyjnym?

Odszkodowanie winno co do zasady obejmować wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym. Odszkodowanie winno również obejmować wszelką utraconą z powodu doznanej szkody część zarobków poszkodowanego. Co więcej jeśli na skutek wypadku Poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej lub też jeżeli zwiększyły się jego potrzeby

By |2021-01-18T16:41:48+02:0018 stycznia, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy mogę żądać utraconych zarobków na skutek poniesionej szkody w wypadku komunikacyjnym? została wyłączona
Go to Top