Przepisy prawa pracy określają wymiar urlopu okolicznościowego, jednakże nie zostało w nich wskazane kiedy pracownik może wykorzystać przysługujący mu urlop okolicznościowy. Wobec powyższego wolne dni mogą być wykorzystane nie tylko w terminie, w którym przypada dane wydarzenie, np. ślub córki, śmierć ojca. Pracownik może skorzystać z dni wolnych w terminie późniejszym, ważne jest tylko aby miało ono związek z danym wydarzeniem okolicznościowym np. załatwienie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego. W sytuacji gdy pracownik jest uprawniony do dwóch dni urlopu okolicznościowego, może wykorzystać je w dwóch różnych terminach. Ważne aby nieobecność była powiązana z daną sytuacją uprawniającą do urlopu./MK