Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

News

Czy pracodawca może pracownikowi zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy tylko na podstawie zeznań dwóch świadków?

Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być potwierdzone dokumentami będącymi w posiadaniu osoby zainteresowanej, zaświadczeniem wydanym przez organ gminy (jeżeli gmina dysponuje dokumentami potwierdzających fakt pracy w gospodarstwie), bądź też w ostateczności zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. Zeznania te mogą być

By |2021-11-23T15:34:15+02:0023 listopada, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może pracownikowi zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy tylko na podstawie zeznań dwóch świadków? została wyłączona

Czy pełnomocnictwo do rachunku bankowego wygasa po śmierci jego właściciela?

Częstym jest, iż posiadacz rachunku bankowego udziela pełnomocnictwa innej osobie do podejmowania czynności związanych z założonym kontem bankowym, np. do wypłaty środków zdeponowanych na tym rachunku. Wskazać należy, iż co do zasady w razie śmierci posiadacza, który upoważnił inną osobę, pełnomocnictwo to wygasa a pełnomocnik traci podstawę prawną do podejmowania czynności, do których był uprzednio

By |2021-11-08T16:38:32+02:008 listopada, 2021|Prawo cywilne|Możliwość komentowania Czy pełnomocnictwo do rachunku bankowego wygasa po śmierci jego właściciela? została wyłączona

Wystawianie zaświadczeń lekarskich na przyszłość

Dość powszechną wiedzą jest to, iż  w pewnych przypadkach istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego za okres poprzedzający dzień wizyty u lekarza. Natomiast dopuszczalna jest także możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego za okres późniejszy, jednakże nie później niż 4. dnia po dniu badania. Takie sytuacje mogą mieć miejsce w dwóch przypadkach: 1)     jeżeli bezpośrednio po dniu badania

By |2021-10-15T15:59:37+02:0015 października, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Wystawianie zaświadczeń lekarskich na przyszłość została wyłączona

Kiedy można wykorzystać urlop okolicznościowy?

Przepisy prawa pracy określają wymiar urlopu okolicznościowego, jednakże nie zostało w nich wskazane kiedy pracownik może wykorzystać przysługujący mu urlop okolicznościowy. Wobec powyższego wolne dni mogą być wykorzystane nie tylko w terminie, w którym przypada dane wydarzenie, np. ślub córki, śmierć ojca. Pracownik może skorzystać z dni wolnych w terminie późniejszym, ważne jest tylko aby

By |2021-08-31T14:49:47+02:0031 sierpnia, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Kiedy można wykorzystać urlop okolicznościowy? została wyłączona

Jakie dokumenty są konieczne przy złożeniu wniosku o dział spadku?

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W wypadku gdy w skład

By |2021-08-20T15:42:41+02:0020 sierpnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jakie dokumenty są konieczne przy złożeniu wniosku o dział spadku? została wyłączona

Czy technikum bierze się pod uwagę przy wyliczaniu stażu pracy potrzebnego do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego?

Zasadniczo do stażu pracy wlicza się ukończone okresy nauki pracownika. Fakt ukończenia szkoły musi być odpowiednio potwierdzony odpowiednimi dokumentami np. świadectwo ukończenia szkoły. Zgodnie z art. 155 § 1 k.p. do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się m.in. z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas

By |2021-08-05T14:13:38+02:005 sierpnia, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy technikum bierze się pod uwagę przy wyliczaniu stażu pracy potrzebnego do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego? została wyłączona

Czy sporządzając testament można dokonać zapisu testamentowego pod warunkiem?

Zastrzeżenie warunku lub terminu, uczynione przy powołaniu spadkobiercy testamentowego, uważane jest za nieistniejące. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany, powołanie spadkobiercy jest nieważne. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku./AB

By |2021-07-21T10:28:59+02:0021 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy sporządzając testament można dokonać zapisu testamentowego pod warunkiem? została wyłączona

Czy wiesz na czym polega odpowiedzialność nabywcy spadku?

Zasadą jest, że nabywca spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe w tym samym zakresie co zbywca. Ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest solidarna, a w przypadku braku odmiennej umowy nabywca ponosi względem zbywcy odpowiedzialność za to, że wierzyciele nie będą od niego żądali spełnienia świadczeń na zaspokojenie długów spadkowych./AB

By |2021-07-16T15:44:39+02:0016 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz na czym polega odpowiedzialność nabywcy spadku? została wyłączona

Kto ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie przesyłki?

Kwestię opóźnienia w przewozie przesyłki reguluje Prawo przewozowe. Wiąże się z odpowiedzialnością przewoźnika i to niezależną od jego winy. Przewoźnik nie poniesie tej odpowiedzialności, jeżeli opóźnienie w przewozie przesyłki powstało z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych jego winą, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Jednak to przewoźnik musi udowodnić taką przyczynę.

By |2021-07-15T15:35:55+02:0015 lipca, 2021|Prawo pracy|Możliwość komentowania Kto ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie przesyłki? została wyłączona

Czy wiesz kiedy pracodawca jest zobowiązany zapewnić wodę w miejscu pracy?

Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Ponadto osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują, gdy temperatura

By |2021-07-13T13:13:26+02:0013 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy pracodawca jest zobowiązany zapewnić wodę w miejscu pracy? została wyłączona
Przejdź do góry