Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: styczeń 2021

Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za prędkość.

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.  Decyzję w przedmiocie zatrzymania wydaje Starosta, która jest decyzją

By |2021-01-28T12:37:34+02:0028 stycznia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za prędkość. została wyłączona

Wyłączenie rękojmii pomiędzy osobami fizycznymi.

Ogólną regułą wynikającą z przepisów prawa cywilnego jest to, iż sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (tzw. rękojmia). Co ciekawe jeżeli umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy osobami fizycznymi, bez związku z działalnością gospodarczą którejkolwiek z nich istnieje możliwość, aby strony odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyły, ograniczyły czy nawet

By |2021-01-27T17:08:53+02:0027 stycznia, 2021|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Wyłączenie rękojmii pomiędzy osobami fizycznymi. została wyłączona

Plan urlopów.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się jednak urlopu na żądanie. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy./BJ

By |2021-01-26T15:40:40+02:0026 stycznia, 2021|Prawo pracy|Możliwość komentowania Plan urlopów. została wyłączona

Jakie naprawy obciążają najemcę?

Częstokroć w wyobrażeniu społecznym funkcjonuje przekonanie, że za wszelkie wady lokalu mieszkalnego, nawet najdrobniejsze odpowiedzialność ponosi wynajmujący. Takie podejście przeczy jednakże uregulowaniom przyjętym na gruncie prawa. Należy mieć na uwadze, iż obowiązek poniesienia podstawowych nakładów, o ile strony nie umówiły się inaczej, do których należą w szczególności drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian,

By |2021-01-25T16:27:46+02:0025 stycznia, 2021|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Jakie naprawy obciążają najemcę? została wyłączona

Przedawnienie wykroczenia.

Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jeżeli jednak w ciągu roku od czasu popełnienia wykroczenia wszczęto postępowanie wykroczeniowe, to wówczas karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu jednego roku./BJ  

By |2021-01-22T15:15:21+02:0022 stycznia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Przedawnienie wykroczenia. została wyłączona

Ślub, a obowiązek noszenia maseczki.

Jak wiadomo, zgodnie z wydawanymi na bieżąco rozporządzeniami Rady Ministrów co najmniej do dnia 31 stycznia 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy  albo  kasku ochronnego ust i nosa także w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby

By |2021-01-21T12:56:14+02:0021 stycznia, 2021|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Ślub, a obowiązek noszenia maseczki. została wyłączona

Czy rozpijanie małoletniego jest przestępstwem?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, iż rozpijanie małoletniego poprzez takie działania jak dostarczanie napoju alkoholowego, ułatwienie jego spożycia bądź nakłanianie do tego stanowi przestępstwo. Zgodnie z art. 208 k.k. sąd może wobec sprawcy takiego występku wymierzyć karę grzywny, karę ograniczenia wolności a nawet karę pozbawienia wolności do lat 2. Co ważne, pociągnięcie do

By |2021-01-20T16:31:33+02:0020 stycznia, 2021|Prawo karne|Możliwość komentowania Czy rozpijanie małoletniego jest przestępstwem? została wyłączona

Spłaciłeś hipotekę? Czy wiesz jaki obowiązek względem dłużnika ma wierzyciel?

Niejednokrotnie zdarza się, że zobowiązania dłużnika zabezpieczone są odpowiednim wpisem w księdze wieczystej (hipoteka). W przypadku spłaty zobowiązania wierzyciel zobowiązany jest zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2019.2204 tj. z dnia 14 listopada 2019r.) dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Cóż

By |2021-01-19T13:24:55+02:0019 stycznia, 2021|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Spłaciłeś hipotekę? Czy wiesz jaki obowiązek względem dłużnika ma wierzyciel? została wyłączona

Czy mogę żądać utraconych zarobków na skutek poniesionej szkody w wypadku komunikacyjnym?

Odszkodowanie winno co do zasady obejmować wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym. Odszkodowanie winno również obejmować wszelką utraconą z powodu doznanej szkody część zarobków poszkodowanego. Co więcej jeśli na skutek wypadku Poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej lub też jeżeli zwiększyły się jego potrzeby

By |2021-01-18T16:41:48+02:0018 stycznia, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy mogę żądać utraconych zarobków na skutek poniesionej szkody w wypadku komunikacyjnym? została wyłączona

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w niedzielę i święta?

Niedziele i święta są zwyczajowo dniami wolnymi od pracy, jednakże w niektórych przypadkach praca w takim okresie jest dozwolona Można ją wykonywać, gdy jest związania min. z prowadzeniem akcji ratowniczej,  w ruchu ciągły lub przy pracy zmianowej. Praca w święta może być świadczona w przypadku prac społecznie użytecznych i zapewniających codzienne potrzeby ludności. Jeśli pracodawca

By |2021-01-14T12:39:22+02:0014 stycznia, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w niedzielę i święta? została wyłączona
Przejdź do góry