Ogólną regułą wynikającą z przepisów prawa cywilnego jest to, iż sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (tzw. rękojmia). Co ciekawe jeżeli umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy osobami fizycznymi, bez związku z działalnością gospodarczą którejkolwiek z nich istnieje możliwość, aby strony odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyły, ograniczyły czy nawet całkowicie wyłączyły, co wprost wynika z art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Co jednak ważne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi  będzie bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym (przykładowo celowo zasłonił istniejące uszkodzenia, aby były mniej widoczne)./IM