Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Prawo cywilne

Strona główna|News|Prawo cywilne

Ważność umów.

Zgodnie z zasadą pacta sunt servanda należy dotrzymywać warunków przewidzianych przez umowę. Co do zasady w Polsce panuje wolność kształtowania umów, co oznacza, że strony mogą w sposób dowolny określać zapisy umowne. Natomiast w niektórych przypadkach niedotrzymanie warunków umowy nie będzie bezprawne. Nie trzeba bowiem stosować się do tych zapisów umów, których treść lub cel

By |2020-11-18T16:47:35+02:0018 listopada, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Ważność umów. została wyłączona

Zwrot kosztów świadka w postępowaniu cywilnym.

Każdy wezwany przez Sąd w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na to wezwanie w konkretnym dniu, Sądzie i godzinie. Aczkolwiek każdy, kto złożył zeznania ma możliwość odzyskania kosztów takiego stawiennictwa. Świadek ma bowiem prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Przewodniczący może przyznać świadkowi zaliczkę

By |2020-11-17T13:03:29+02:0017 listopada, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Zwrot kosztów świadka w postępowaniu cywilnym. została wyłączona

Jakie konsekwencje grożą za brak przeglądu pojazdu?

Jak wiadomo pojazdy mechaniczne winny być poddawane okresowym badaniom technicznym. Nowe auto po 3 latach, następnie co 2 lata, zaś pojazdy pięcioletnie i te z instalacją gazową co rok. W przypadku braku badania technicznego narażamy się na: zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez funkcjonariuszy policji (co skutkuje brakiem możliwości poruszania się samochodem), oraz przede wszystkim mandatem karnym.

By |2020-11-13T13:42:48+02:0013 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Jakie konsekwencje grożą za brak przeglądu pojazdu? została wyłączona

Czy wiesz co grozi za zakłócanie miru domowego?

Każdy z nas ma prawo do poczucia bezpieczeństwa na własnej posesji. Należy mieć na uwadze, iż wdzieranie się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszczanie takiego miejsca, stanowi przestępstwo zakłócenia miru domowego, o którym mowa w art. 193 ustawy Kodeks karny. Przestępstwo to, ścigane z oskarżenie

By |2020-11-12T16:21:59+02:0012 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy wiesz co grozi za zakłócanie miru domowego? została wyłączona

Zawieszenie wykonywania obowiązkowych badań okresowych.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów

By |2020-11-06T12:04:51+02:006 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Zawieszenie wykonywania obowiązkowych badań okresowych. została wyłączona

Obowiązek instalowania aplikacji – kwarantanna domowa

W myśl art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim

By |2020-11-05T11:10:25+02:005 listopada, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Obowiązek instalowania aplikacji – kwarantanna domowa została wyłączona

Czy wiesz kiedy sąd może orzec separację, a kiedy rozwód?

Czy wiesz, że w przypadku, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeśli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację. Dlatego należy pamiętać, że w przypadku sprzecznych żądań małżonków, sąd przyzna pierwszeństwo dla żądania rozwodu,

By |2020-11-04T09:47:51+02:004 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy sąd może orzec separację, a kiedy rozwód? została wyłączona

Prawo spadkowe – podstawienie testamentowe.

Czy wiesz, że można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą. W prawie instytucja taka nosi nazwę podstawienia (art. 963 k.c.).  

By |2020-11-03T15:21:19+02:003 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Prawo spadkowe – podstawienie testamentowe. została wyłączona

Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do jego ubezpieczenia – jest to fakt powszechnie znany. W jaki jednak sposób zachować się w przypadku zakupu lub zbycia pojazdu, kiedy w dalszym ciągu jesteśmy stroną umowy ubezpieczenia. Ogólna zasada stanowi, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia OC, nie

By |2020-11-02T15:08:58+02:002 listopada, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia została wyłączona

Samobójstwo a wypłata odszkodowania.

Zgodnie z art. 833 k.c. Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy. Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia, gdy osoba ubezpieczona popełniła samobójstwo, chyba

By |2020-10-30T15:15:50+02:0030 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Samobójstwo a wypłata odszkodowania. została wyłączona
Go to Top