Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Czy nieruchomość nabyta w drodze dziedziczenia może wejść do majątku wspólnego małżonków?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. A zatem co do zasady przedmiot dziedziczenia wchodzi do majątku odrębnego małżonka. Jednakże majątek nabyty w trybie dziedziczenia może wyjątkowo wejść do majątku wspólnego małżonków,

By |2021-05-13T15:11:08+02:0013 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy nieruchomość nabyta w drodze dziedziczenia może wejść do majątku wspólnego małżonków? została wyłączona

Czy można odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka u notariusza?

Nie przeszkód aby rodzic złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku u notariusza, jednakże  musi dochować przed tym odpowiednich formalności. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą majątku małoletniego wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. Dlatego rodzic powinien najpierw wystąpić z wnioskiem do właściwego sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności

By |2021-05-13T12:10:08+02:0013 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy można odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka u notariusza? została wyłączona

Czy wiesz jaki jest koszt sporządzenia testamentu notarialnego?

Zgodnie z art. 950 k.c. testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Sporządzenie testamentu w tej formie nie pociąga za sobą daleko idących kosztów. Taksa notarialna za dokonanie takiej czynności nie może przekroczyć kwoty 50,00 zł netto. Oczywiście do kwoty tej należy doliczyć dodatkowo koszty wypisów aktu notarialnego./IM

By |2021-05-12T08:51:26+02:0012 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz jaki jest koszt sporządzenia testamentu notarialnego? została wyłączona

Czy każdy może odziedziczyć gospodarstwo rolne?

W obecnym porządku prawnym dziedziczenie gospodarstw rolnych następuje na takich samych zasadach, jak dziedziczenie wszelkich innych składników majątkowych. Tym samym, aby odziedziczyć gospodarstwo rolne nie trzeba spełnić szeregu wymogów, np. konieczności posiadania przygotowania zawodowego do prowadzenia produkcji rolnej. Zasady te mają zastosowanie do spadków otwartych po 14 lutego 2001r., zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z

By |2021-05-11T14:19:51+02:0011 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy każdy może odziedziczyć gospodarstwo rolne? została wyłączona

Czy można dokonywać interpretacji ostatniej woli spadkodawcy?

Co się dzieje w sytuacji, gdy rodzina podważa interpretację testamentu ? Co do zasady w systemie prawa istnieje zakaz wykładni prowadzącej do uzupełnienia treści testamentu. W wyniku wykładni testamentu nie można uzupełniać jego treści ani jej zmieniać (Takie uzupełnianie treści testamentu w drodze jego wykładni nie jest dopuszczalne nawet wówczas, kiedy z okoliczności wynika, iż

By |2021-05-10T10:32:42+02:0010 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy można dokonywać interpretacji ostatniej woli spadkodawcy? została wyłączona

Czy wiesz czym jest przebaczenie w prawie spadkowym?

Przebaczenie jest oświadczeniem wiedzy spadkodawcy. Jest ono skuteczne jeżeli nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.  Chodzi zatem o sytuacje gdy spadkodawca miał wiedzą na temat dopuszczenia się przez spadkobiercę czynów ujętych w art. 928 § 1 kodeksu cywilnego i dokonał przebaczenia takiego konkretnego czynu. Tylko wówczas bowiem zasadne jest uchylenie możliwości stosowania wobec takiego spadkobiercy negatywnych konsekwencji

By |2021-05-07T15:42:13+02:007 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz czym jest przebaczenie w prawie spadkowym? została wyłączona

Czy mogę przywrócić termin na odrzucenie spadku?

Tak, ale nie zawsze. Jeżeli spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu z tym, że uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem, a spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca./BJ

By |2021-05-06T12:25:29+02:006 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy mogę przywrócić termin na odrzucenie spadku? została wyłączona

Czy spadkobierca może sprzedać udziały w spadku?

Po otwarciu spadku (czyli po śmierci spadkodawcy) każdy ze spadkobierców może spadkiem rozporządzać. Spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego./BJ

By |2021-05-06T12:29:00+02:005 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy spadkobierca może sprzedać udziały w spadku? została wyłączona

Czy możliwym będzie wskazanie w testamencie spadkobiercy z zastrzeżeniem warunku lub terminu?

Przepisy Kodeksu cywilnego wyłączają możliwość powołania spadkobiercy testamentowego pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Powołanie spadkobiercy pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu co do zasady uważa się za nieistniejące. Skutkuje to tym, iż spadkobierca zostaje powołany do dziedziczenia, tak jak gdyby warunek lub termin w ogólne nie zostały zapisane w testamencie. Powołanie spadkobiercy pod warunkiem

By |2021-05-04T09:00:51+02:004 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy możliwym będzie wskazanie w testamencie spadkobiercy z zastrzeżeniem warunku lub terminu? została wyłączona

Zbycie spadku lub jego części a odpowiedzialność zbywcy z tytułu rękojmi

Artykuł 1056 Kodeksu cywilnego stanowi o wyłączeniu odpowiedzialności spadkobiercy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku w razie zbycia spadku lub udziału w nim. Powyższe oznacza, że o ile spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku, o tyle ponosi on

By |2021-04-30T10:37:23+02:0030 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Zbycie spadku lub jego części a odpowiedzialność zbywcy z tytułu rękojmi została wyłączona

Przejdź do góry