Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: marzec 2021

Czy wiesz jakie przepisy obowiązują użytkowników tzw. małych pojazdów elektrycznych (głownie hulajnogi i deskorolki)?

Od pewnego czasu na polskich drogach i chodnikach coraz częściej spotykamy użytkowników tzw. małych pojazdów elektrycznych (głownie hulajnogi i deskorolki). Z uwagi na prędkość z jakimi poruszają się użytkownicy w/w pojazdów dochodzi do wypadków z tym związanych. Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność za zaistnienie takiego wypadku? Istniejąca luka w prawie powoduje, że obecnie

By |2021-03-31T21:29:22+02:0031 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Czy wiesz jakie przepisy obowiązują użytkowników tzw. małych pojazdów elektrycznych (głownie hulajnogi i deskorolki)? została wyłączona

Kompensata Państwowa – czy wiesz co to takiego?

Państwowa kompensata jest to świadczenie pieniężne, którego mogą domagać się ofiary przestępstw oraz osoby najbliższe ofiar, które w wyniku przestępstw poniosły śmierć. Kompensatę przyznaje się jedynie wówczas i w takiej wysokości, w jakiej osoba uprawniona nie może uzyskać pokrycia utraconych zarobków, innych środków utrzymania od sprawcy lub sprawców przestępstwa, z tytułu ubezpieczenia, ze środków pomocy

By |2021-03-29T20:53:56+02:0029 marca, 2021|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Kompensata Państwowa – czy wiesz co to takiego? została wyłączona

Kiedy można parkować „pod prąd”?

W myśl polskich przepisów parkowanie przy lewej krawędzi ulicy jest dopuszczalne, jednakże wyłącznie w obszarze zabudowanym, na drogach o małym natężeniu ruchu lub drogach jednokierunkowych. Reguluje to artykuł 49 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ruchu drogowym, który zezwala na zatrzymanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni pod pewnymi warunkami: •    na drodze jednokierunkowej lub dwukierunkowej o małym natężeniu ruchu; •    na obszarze zabudowanym; •    po spełnieniu innych wymagań

By |2021-03-26T17:13:51+02:0026 marca, 2021|News, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Kiedy można parkować „pod prąd”? została wyłączona

Czy dziecko poczęte może być spadkobiercą?

Zgodnie z art. 927 § 2 KC dziecko, które w chwili otwarcia spadku było już poczęte, może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Urodzenie się żywego dziecka sprawia, że w stosunku do spadkobrania przez nie wywiera to skutek wsteczny od chwili otwarcia spadku, a więc przyjąć wówczas należy, że nasciturus nabył spadek już w momencie jego otwarcia.

By |2021-03-24T19:15:43+02:0024 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy dziecko poczęte może być spadkobiercą? została wyłączona

Czy można częściowo przyjąć spadek a częściowo odrzucić?

Może zaistnieć sytuacja, gdy ten sam spadkobierca ułamkową część spadku po danym spadkodawcy dziedziczyć będzie na podstawie testamentu, a do dziedziczenia innej części spadku po nim dojdzie na podstawie ustawy. W razie zaistnienia takiego przypadku przyjmuje się, że spadkobierca może wówczas przyjąć udział spadkowy przypadający mu na podstawie jednego z tych tytułów dziedziczenia, a odrzucić

By |2021-03-23T16:10:42+02:0023 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy można częściowo przyjąć spadek a częściowo odrzucić? została wyłączona

Separacja a zmiana nazwiska.

W sytuacji rozwiązania małżeństwa przez rozwód małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oświadczenie w przedmiocie powrotu do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego (art. 59 k.r.o.). Powyższe nie ma jednak zastosowania w sytuacji

By |2021-03-22T19:28:48+02:0022 marca, 2021|News, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Separacja a zmiana nazwiska. została wyłączona

Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki z funduszu rehabilitacji przeznacza się m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, na zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych. Pracodawca powinien ustalić regulamin wykorzystania środków

By |2021-03-19T19:02:49+02:0019 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej. została wyłączona

Czy wiesz co ma wpływ na wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej?

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna. Wysokość tejże odprawy, zgodnie  z art. 921 § 1 k.p., odpowiadać winna wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Na marginesie warto nadmienić, iż pracownik, który otrzymał odprawę, nie może

By |2021-03-18T19:57:36+02:0018 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz co ma wpływ na wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej? została wyłączona

Czy pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracowników?

Zgodnie  z przepisami  kodeksu pracy jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika. Jednakże pracodawca powinien powstrzymać się od zapoznawania się z prywatną korespondencją pracownika, a zakaz ten jest absolutny w tym sensie, że nawet

By |2021-03-17T19:48:43+02:0017 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracowników? została wyłączona

Czy wiesz co wchodzi w skład spadku?

Spadek obejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych, które z chwilą śmierci przechodzą na inne podmioty w drodze dziedziczenia. Przepisy kodeksu cywilnego wyłączają poza obręb spadku prawa i obowiązki majątkowe zmarłego ściśle związane z jego osobą (np. służebność osobista), oraz prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one

By |2021-03-16T18:30:36+02:0016 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz co wchodzi w skład spadku? została wyłączona
Przejdź do góry