Zgodnie z art. 927 § 2 KC dziecko, które w chwili otwarcia spadku było już poczęte, może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Urodzenie się żywego dziecka sprawia, że w stosunku do spadkobrania przez nie wywiera to skutek wsteczny od chwili otwarcia spadku, a więc przyjąć wówczas należy, że nasciturus nabył spadek już w momencie jego otwarcia. Podkreśla się, że wystarczy, iż dziecko urodzi się żywe i wtedy dochodzi do dziedziczenia po zmarłym, jednakże  nie ma w tym kontekście znaczenia prawnego to, czy jest ono zdolne do życia. /MK