Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Prawo rodzinne

Strona główna|News|Prawo rodzinne

Obowiązek alimentacyjny względem dorosłych dzieci.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Oznacza to, że wbrew powszechnemu mniemaniu obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony w czasie. Zdolne, dorosłe dziecko, które będzie chciało realizować się naukowo na studiach

By |2020-12-29T15:33:34+02:0029 grudnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Obowiązek alimentacyjny względem dorosłych dzieci. została wyłączona

Czy wiesz kiedy unieważnienie małżeństwa jest możliwe?

Prawo wymienia przeszkody, które uniemożliwiają zawarcie małżeństwa w pewnych okolicznościach lub przez pewne osoby. Jeżeli mimo istnienia takich przeszkód małżeństwo zostaje zawarte, wówczas można żądać jego unieważnienia. Przede wszystkim związku małżeńskiego nie może mężczyzna, który nie ukończył lat osiemnastu. Kobieta, która ukończyła lat szesnaście, a nie ukończyła lat osiemnastu, może zawrzeć związek małżeński wyłącznie w

By |2020-12-01T16:14:09+02:001 grudnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy unieważnienie małżeństwa jest możliwe? została wyłączona

Czy wiesz kiedy sąd może orzec separację, a kiedy rozwód?

Czy wiesz, że w przypadku, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeśli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację. Dlatego należy pamiętać, że w przypadku sprzecznych żądań małżonków, sąd przyzna pierwszeństwo dla żądania rozwodu,

By |2020-11-04T09:47:51+02:004 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy sąd może orzec separację, a kiedy rozwód? została wyłączona

Prawo spadkowe – podstawienie testamentowe.

Czy wiesz, że można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą. W prawie instytucja taka nosi nazwę podstawienia (art. 963 k.c.).  

By |2020-11-03T15:21:19+02:003 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Prawo spadkowe – podstawienie testamentowe. została wyłączona

Samobójstwo a wypłata odszkodowania.

Zgodnie z art. 833 k.c. Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy. Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia, gdy osoba ubezpieczona popełniła samobójstwo, chyba

By |2020-10-30T15:15:50+02:0030 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Samobójstwo a wypłata odszkodowania. została wyłączona

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Z uwagi na niemożność składania przez małoletnich skutecznych oświadczeń woli, oświadczenie o odrzuceniu spadku w jego imieniu winni złożyć rodzice, ewentualnie opiekun. Jednakże skuteczność tak złożonego oświadczenia zależy od uprzednio wydanej zgody sądu opiekuńczego – odrzucenie spadku jako czynność przekraczająca zwykły zarząd nad majątkiem małoletniego nie może zostać dokonane bez oceny zasadności takiej decyzji przez

By |2020-10-22T11:36:57+02:0022 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka została wyłączona

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności.

Należy mieć świadomość, iż na gruncie prawa przewidziany został mechanizm za pomocą, którego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną. Jedną z przyczyn uzasadniających złożenie oświadczenia woli o cofnięciu darowizny jest sytuacja, w której obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Jednakże mimo dopuszczenia się przez obdarowanego owej rażącej niewdzięczności, nie jest możliwym jej odwołanie,

By |2020-10-14T13:56:28+02:0014 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności. została wyłączona

Adopcja dziecka, a urlop macierzyński.

W polskim systemie prawnym nie tylko biologiczni rodzice dziecka dostali możliwość ubiegania się o urlop macierzyński. Mogą to zrobić także rodzice adopcyjni. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia (adopcji) dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny

By |2020-10-08T08:43:07+02:008 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo pracy, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Adopcja dziecka, a urlop macierzyński. została wyłączona

Okres wyczekiwania przy zawarciu związku małżeńskiego

Od pewnego czasu znaczną popularnością w telewizji rozrywkowej cieszą się programy, w których na wizji dochodzi do oświadczyn, po czym niezwłocznie następuje zawarcie związku małżeńskiego. Powyższe budzi pewne zastanowienie co do prawdziwości przedstawianych zdarzeń, zważywszy na przewidziany na gruncie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy okres mający na celu zapobiegnięcie zbyt pochopnemu zawieraniu małżeństw, określany jako

By |2020-10-06T09:52:02+02:006 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Okres wyczekiwania przy zawarciu związku małżeńskiego została wyłączona

Czy wiesz, że sąd orzekając rozwód jest obowiązany wskazać, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia?

Sąd orzekając rozwód jest obowiązany wskazać, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Należy pamiętać, że sąd na zgodne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie, co wywoła skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy  (podstawa prawna: art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)./KTK

By |2020-09-25T13:58:29+02:0025 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz, że sąd orzekając rozwód jest obowiązany wskazać, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia? została wyłączona
Go to Top