Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Prawo rodzinne

Jakie dokumenty są konieczne przy złożeniu wniosku o dział spadku?

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W wypadku gdy w skład

By |2021-08-20T15:42:41+02:0020 sierpnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jakie dokumenty są konieczne przy złożeniu wniosku o dział spadku? została wyłączona

Czy sporządzając testament można dokonać zapisu testamentowego pod warunkiem?

Zastrzeżenie warunku lub terminu, uczynione przy powołaniu spadkobiercy testamentowego, uważane jest za nieistniejące. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany, powołanie spadkobiercy jest nieważne. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku./AB

By |2021-07-21T10:28:59+02:0021 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy sporządzając testament można dokonać zapisu testamentowego pod warunkiem? została wyłączona

Czy wiesz na czym polega odpowiedzialność nabywcy spadku?

Zasadą jest, że nabywca spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe w tym samym zakresie co zbywca. Ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest solidarna, a w przypadku braku odmiennej umowy nabywca ponosi względem zbywcy odpowiedzialność za to, że wierzyciele nie będą od niego żądali spełnienia świadczeń na zaspokojenie długów spadkowych./AB

By |2021-07-16T15:44:39+02:0016 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz na czym polega odpowiedzialność nabywcy spadku? została wyłączona

Jakie wynagrodzenie dla wykonawcy testamentu?

Na podstawie art. 989 Kodeksu cywilnego wykonawcy testamentu przysługuje stosowne wynagrodzenie, jeżeli z treści testamentu nie wynika, że swoje czynności powinien wykonywać nieodpłatnie. W braku decyzji spadkodawcy - testatora wynagrodzenie powinno odpowiadać pracy wykonanej przez wykonawcę, a koszty zarządu majątkiem spadkowym, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu należą do długów spadkowych./AB

By |2021-07-09T13:35:31+02:009 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jakie wynagrodzenie dla wykonawcy testamentu? została wyłączona

Czy małoletni spadkobierca może sprzedać nieruchomość nabytą w drodze spadku?

Często małoletni na skutek dziedziczenia stają się właścicielami składników majątkowych o znacznej wartości. Wówczas pojawia się problem związany z zarządem majątkiem spadkowym, gdyż małoletni nie może sam rozporządzać majątkiem spadkowym. W tym zakresie reprezentują go przedstawiciele ustawowi – rodzice, którzy chcąc np. sprzedać nabytą w spadku przez małoletniego nieruchomość czy też inne składniki majątku muszą

By |2021-07-08T13:38:44+02:008 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy małoletni spadkobierca może sprzedać nieruchomość nabytą w drodze spadku? została wyłączona

Jak ustalić czy osoba zmarła pozostawiła testament?

Wbrew pozorom ustalenie czy zmarły pozostawił po sobie testament może być znacznie utrudnione. Jeżeli nie został sporządzony testament własnoręczny można udać się do dowolnej kancelarii notarialnej z zapytaniem czy spadkodawca pozostawił w niej  testament. Ponadto od 2011 r. działa w Polsce Notarialny Rejestr Testamentów, w którym można odnaleźć informacje - czy dana osoba sporządziła i

By |2021-07-06T13:13:14+02:006 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jak ustalić czy osoba zmarła pozostawiła testament? została wyłączona

Czy wiesz kiedy małżonek może dziedziczyć cały spadek?

Co do zasady małżonek nie może sam odziedziczyć całego spadku po zmarłym małżonku. Jedynie istnieje taka możliwość, gdy zmarły zostawił testament, w którym do dziedziczenia całego spadku powołał swojego małżonka, gdyż to testament rozstrzyga, kto dostanie spadek. Natomiast w przypadku braku testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego, a o tym kto ile odstanie decydują przepisy Kodeksu

By |2021-07-05T12:26:24+02:005 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy małżonek może dziedziczyć cały spadek? została wyłączona

Czy w przypadku otrzymania darowizny za życia spadkodawcy można wystąpić z roszczeniem o zapłatę zachowku

Pytanie: Rodzice rozdysponowali majątkiem za życia. Ja otrzymała darowiznę nieruchomości, natomiast moja siostra otrzymała środki pieniężne na spłatę kredytu. Środki te przekazywane były na przestrzeni wielu lat, bezpośrednio do rąk siostry. W jaki sposób mogę się bronić w przypadku wystąpienia przez moją siostrę z roszczeniem o zapłatę zachowku ? Odpowiedź: na wstępie wskazać należy, że

By |2021-07-01T15:27:39+02:001 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy w przypadku otrzymania darowizny za życia spadkodawcy można wystąpić z roszczeniem o zapłatę zachowku została wyłączona

Czy wiesz jak sporządzić wykaz inwentarza?

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza może złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi

By |2021-06-29T10:11:43+02:0029 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz jak sporządzić wykaz inwentarza? została wyłączona

Uprawnienia alimentacyjne dziadków

Przepis art. 938 k.c. przewiduje możliwość ubiegania się o świadczenia alimentacyjne przez dziadków spadkodawcy, jeżeli znajdują się oni w niedostatku i nie mogą otrzymać należnych im środków utrzymania od osób, na których ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny. Osoby takie mogą żądać alimentów od spadkobiercy na których taki obowiązek nie ciąży. Zakres takiego uprawnienia obejmuje potrzeby dziadków

By |2021-06-24T14:52:50+02:0024 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Uprawnienia alimentacyjne dziadków została wyłączona

Tytuł

Przejdź do góry