Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Prawo rodzinne

Strona główna|News|Prawo rodzinne

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Z uwagi na niemożność składania przez małoletnich skutecznych oświadczeń woli, oświadczenie o odrzuceniu spadku w jego imieniu winni złożyć rodzice, ewentualnie opiekun. Jednakże skuteczność tak złożonego oświadczenia zależy od uprzednio wydanej zgody sądu opiekuńczego – odrzucenie spadku jako czynność przekraczająca zwykły zarząd nad majątkiem małoletniego nie może zostać dokonane bez oceny zasadności takiej decyzji przez

By |2020-10-22T11:36:57+02:0022 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka została wyłączona

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności.

Należy mieć świadomość, iż na gruncie prawa przewidziany został mechanizm za pomocą, którego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną. Jedną z przyczyn uzasadniających złożenie oświadczenia woli o cofnięciu darowizny jest sytuacja, w której obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Jednakże mimo dopuszczenia się przez obdarowanego owej rażącej niewdzięczności, nie jest możliwym jej odwołanie,

By |2020-10-14T13:56:28+02:0014 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności. została wyłączona

Adopcja dziecka, a urlop macierzyński.

W polskim systemie prawnym nie tylko biologiczni rodzice dziecka dostali możliwość ubiegania się o urlop macierzyński. Mogą to zrobić także rodzice adopcyjni. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia (adopcji) dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny

By |2020-10-08T08:43:07+02:008 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo pracy, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Adopcja dziecka, a urlop macierzyński. została wyłączona

Okres wyczekiwania przy zawarciu związku małżeńskiego

Od pewnego czasu znaczną popularnością w telewizji rozrywkowej cieszą się programy, w których na wizji dochodzi do oświadczyn, po czym niezwłocznie następuje zawarcie związku małżeńskiego. Powyższe budzi pewne zastanowienie co do prawdziwości przedstawianych zdarzeń, zważywszy na przewidziany na gruncie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy okres mający na celu zapobiegnięcie zbyt pochopnemu zawieraniu małżeństw, określany jako

By |2020-10-06T09:52:02+02:006 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Okres wyczekiwania przy zawarciu związku małżeńskiego została wyłączona

Czy wiesz, że sąd orzekając rozwód jest obowiązany wskazać, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia?

Sąd orzekając rozwód jest obowiązany wskazać, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Należy pamiętać, że sąd na zgodne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie, co wywoła skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy  (podstawa prawna: art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)./KTK

By |2020-09-25T13:58:29+02:0025 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz, że sąd orzekając rozwód jest obowiązany wskazać, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia? została wyłączona

Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców?

Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Należy pamiętać, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie (podstawa prawna: art. 91 Kodeks rodzinny i opiekuńczy)./KTK

By |2020-09-24T09:28:37+02:0024 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców? została wyłączona

Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Art. 928 kodeksu cywilnego opisuje instytucję uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia przez Sąd, a więc już po śmierci spadkodawcy. Przepis ten ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których nabycie korzyści ze spadku przez określoną osobę byłoby w powszechnym odczuciu niesprawiedliwe, niesłuszne czy wręcz niemoralne. Niegodność dziedziczenia występuje w sytuacjach wyjątkowych, kiedy postępowanie spadkobiercy jest tak

By |2020-09-23T10:28:25+02:0023 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia została wyłączona

Czy wiesz, że powinnowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka trwa mimo ustania małżeństwa?

Czy wiesz, że powinnactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka trwa mimo ustania małżeństwa (art. 618 krio). Oznacza to, że po nawet po rozwodzie nie ustaje stosunek powinnowactwa między np. byłym małżonkiem a np. teściową czy teściem. Ma to doniosłe znaczenie z punktu widzenia prawa, gdyż powinnowaci w linii prostej nie mogą zawrzeć małżeństwa. Pamiętać

By |2020-09-11T13:15:15+02:0011 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz, że powinnowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka trwa mimo ustania małżeństwa? została wyłączona

Zawarcie małżeństwa a pokrewieństwo przyszłych małżonków.

Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w lini prostej (krewnymi w linii prostej są wstępni, tj pradziadkowie, dziadkowie, rodzice i zstępni, czyli dzieci, wnuki i prawnuki) oraz powinowaci w lini prostej (np. teść, teściowa). Należy jednak pamiętać, że sąd może z ważnych powodów (np. ciąża) zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. Uwaga! Małżeństwo pomiędzy

By |2020-09-03T14:04:18+02:003 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Zawarcie małżeństwa a pokrewieństwo przyszłych małżonków. została wyłączona

Czy zabranie dziecka na wakacje zwalnia z obowiązku alimentacyjnego?

W przeświadczeniu osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci częstokroć panuje przekonanie, iż fakt zabrania dziecka na wakacje i poniesienia z tego tytułu dodatkowych kosztów, nawet przewyższających wysokość zasądzonego świadczenia, zwalnia z obowiązku zapłaty alimentów za dany okres. Z punktu widzenia prawa takie argumenty co do zasady nie są uzasadnione. Jeżeli w sentencji wyroku

By |2020-08-28T13:23:45+02:0028 sierpnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy zabranie dziecka na wakacje zwalnia z obowiązku alimentacyjnego? została wyłączona
Go to Top