Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Prawo rodzinne

Strona główna|News|Prawo rodzinne

Czy brak kontaktów z spadkodawcą może być przyczyną wydziedziczenia?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych to podstawa wydziedziczenia (art. 1008 pkt 3 KC). Nie jest jednak skuteczne wydziedziczenie, w którym jako przyczynę podano brak kontaktów. Zaniechanie widywania się spowodowane wzajemnymi zarzutami, nawet jeżeli trwało przez kilka lat, nie może samo przez się być poczytane za uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.

By |2021-04-09T11:08:14+02:009 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy brak kontaktów z spadkodawcą może być przyczyną wydziedziczenia? została wyłączona

Czym jest wydziedziczenie i wydziedziczenie częściowe ?

Wydziedziczenie sensu stricto jest pozbawieniem zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Pozbawienie prawa do zachowku stanowi najsurowszą sankcję w stosunku do spadkobiercy ustawowego, który postępuje w sposób naganny. Wydziedziczenie może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach, ujętych w art. 1008 k.c. Dyskusyjna jest natomiast kwestia wydziedziczenia częściowego (np. zmniejszenie należnego uprawnionemu zachowku do połowy

By |2021-04-07T15:19:48+02:007 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czym jest wydziedziczenie i wydziedziczenie częściowe ? została wyłączona

Czy wiesz jakie są ograniczenia odpowiedzialności spadkowej?

Ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy mogą występować w dwóch postaciach. Po pierwsze, odpowiedzialność może zostać ograniczona do pewnej masy majątkowej, w przypadku spadkobrania – do majątku spadkowego. Wierzyciel może kierować egzekucję jedynie do przedmiotów należących do tej wyodrębnionej masy majątkowej. Po drugie, ograniczenie może przybrać postać ograniczenia kwotowego. Spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, ale tylko w granicach

By |2021-04-07T13:53:12+02:007 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz jakie są ograniczenia odpowiedzialności spadkowej? została wyłączona

Czy mogę napisać samodzielnie swój testament na komputerze?

Testament własnoręczny  musi być w całości napisany ręcznie. Znaczy to tyle, że musi być napisany od początku do końca pismem ręcznym przez spadkodawcę. Zatem nieważny będzie testament napisany na komputerze (lub innym urządzeniu), a następnie wydrukowany i podpisany.  Co więcej napisanie testamentu przy pomocy różnych urządzeń np. rysika na tablecie. Przyjmuje się jednak, że wymóg

By |2021-04-06T08:50:57+02:006 kwietnia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy mogę napisać samodzielnie swój testament na komputerze? została wyłączona

Czy dziecko poczęte może być spadkobiercą?

Zgodnie z art. 927 § 2 KC dziecko, które w chwili otwarcia spadku było już poczęte, może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Urodzenie się żywego dziecka sprawia, że w stosunku do spadkobrania przez nie wywiera to skutek wsteczny od chwili otwarcia spadku, a więc przyjąć wówczas należy, że nasciturus nabył spadek już w momencie jego otwarcia.

By |2021-03-24T19:15:43+02:0024 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy dziecko poczęte może być spadkobiercą? została wyłączona

Czy można częściowo przyjąć spadek a częściowo odrzucić?

Może zaistnieć sytuacja, gdy ten sam spadkobierca ułamkową część spadku po danym spadkodawcy dziedziczyć będzie na podstawie testamentu, a do dziedziczenia innej części spadku po nim dojdzie na podstawie ustawy. W razie zaistnienia takiego przypadku przyjmuje się, że spadkobierca może wówczas przyjąć udział spadkowy przypadający mu na podstawie jednego z tych tytułów dziedziczenia, a odrzucić

By |2021-03-23T16:10:42+02:0023 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy można częściowo przyjąć spadek a częściowo odrzucić? została wyłączona

Separacja a zmiana nazwiska.

W sytuacji rozwiązania małżeństwa przez rozwód małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oświadczenie w przedmiocie powrotu do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego (art. 59 k.r.o.). Powyższe nie ma jednak zastosowania w sytuacji

By |2021-03-22T19:28:48+02:0022 marca, 2021|News, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Separacja a zmiana nazwiska. została wyłączona

Czy wiesz co wchodzi w skład spadku?

Spadek obejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych, które z chwilą śmierci przechodzą na inne podmioty w drodze dziedziczenia. Przepisy kodeksu cywilnego wyłączają poza obręb spadku prawa i obowiązki majątkowe zmarłego ściśle związane z jego osobą (np. służebność osobista), oraz prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one

By |2021-03-16T18:30:36+02:0016 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz co wchodzi w skład spadku? została wyłączona

Czy wiesz kiedy następuje moment otwarcia spadku?

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Z reguły oznacza to, że moment otwarcia spadku wyznaczać będzie data wpisana w akcie zgonu spadkodawcy. Z tym momentem następuje dziedziczenie, a także moment przejścia przedmiotu windykacyjnego./MKL

By |2021-03-15T13:18:56+02:0015 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy następuje moment otwarcia spadku? została wyłączona

Czy długi spadkowe wchodzą w skład spadku po zmarłym?

Należy wskazać, że w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, lecz także zobowiązania spadkodawcy. Zatem spadkobiercy już ponoszą odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez spadkodawcę za jego życia. Aby uchylić się od tej odpowiedzialności może odrzucić spadek w terminu 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku./MK

By |2021-03-11T16:56:47+02:0011 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy długi spadkowe wchodzą w skład spadku po zmarłym? została wyłączona
Go to Top