Co do zasady małżonek nie może sam odziedziczyć całego spadku po zmarłym małżonku. Jedynie istnieje taka możliwość, gdy zmarły zostawił testament, w którym do dziedziczenia całego spadku powołał swojego małżonka, gdyż to testament rozstrzyga, kto dostanie spadek. Natomiast w przypadku braku testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego, a o tym kto ile odstanie decydują przepisy Kodeksu cywilnego. Wówczas Małżonek tylko w jednym przypadku będzie dziedziczyć cały spadek. Muszą być łącznie spełnione następujące warunki, a mianowicie brak potomków spadkodawcy tj. dzieci, wnuków, prawnuków, brak rodziców spadkodawcy, brak rodzeństwa spadkodawcy, brak potomków rodzeństwa spadkodawcy./MK