Pytanie: Rodzice rozdysponowali majątkiem za życia. Ja otrzymała darowiznę nieruchomości, natomiast moja siostra otrzymała środki pieniężne na spłatę kredytu. Środki te przekazywane były na przestrzeni wielu lat, bezpośrednio do rąk siostry. W jaki sposób mogę się bronić w przypadku wystąpienia przez moją siostrę z roszczeniem o zapłatę zachowku ?

Odpowiedź: na wstępie wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 993 k.c. do spadku wlicza się wartość darowizn dokonanych przez spadkodawcę. Umowa darowizny nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. W jego treści będzie zatem uwzględnione co było przedmiotem darowizny oraz jaka jest jego wartość. Treść art. 991 k.c. wskazuje, że zachowku mogą ubiegać się osoby, które go nie otrzymały bądź w postaci darowizny, bądź w drodze powołania do spadku lub ustanowienia zapisu. Jeżeli więc siostra otrzymała darowiznę już za życia, to jej roszczenie o zapłatę zachowku będzie bezzasadne i takie powództwo powinno zostać oddalone./MKL