POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości serwisu internetowego pod adresem adwo24.pl
 2. Serwis Internetowy prowadzony pod adresem www.adwo24.pl administrowany jest przez spółkę Lamoric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskie 85/21, (02-001) Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012252, NIP 6391692352, REGON: 27389765900000. , w ramach którego dba się o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Serwisu.

§ 2. Definicje

 1. Pliki Cookies– są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się Instytut nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
 2. Serwis informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

§ 3. Rodzaje i cel korzystania Plików Cookies

 1. SESYJNE:przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej. Cel:in. polepszenie nawigacji na stronie.
 2. STAŁE:pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym. Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Serwisu za pośrednictwem Partnera.
 3. ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, googleanalytics. Cel: prowadzenie statystyk.

§ 4. Włączanie/wyłączanie Plików Cookies

 1. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy:
 • Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”;
 • Przejść do zakładki „Prywatność”;
 • Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”
 1. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Serwisu informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.

§ 5. Przetwarzanie Danych

 1. Spółka przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Serwisu.
 2. Serwis zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§ 6. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.