Wbrew pozorom ustalenie czy zmarły pozostawił po sobie testament może być znacznie utrudnione. Jeżeli nie został sporządzony testament własnoręczny można udać się do dowolnej kancelarii notarialnej z zapytaniem czy spadkodawca pozostawił w niej  testament. Ponadto od 2011 r. działa w Polsce Notarialny Rejestr Testamentów, w którym można odnaleźć informacje – czy dana osoba sporządziła i zarejestrowała testament oraz w jakiej Kancelarii Notarialnej został on złożony. Jednakże zarejestrowanie testamentu w nowym rejestrze nie jest obowiązkowe. Od rejestracji nie jest uzależniona ważność sporządzonego testamentu./MK