Często małoletni na skutek dziedziczenia stają się właścicielami składników majątkowych o znacznej wartości. Wówczas pojawia się problem związany z zarządem majątkiem spadkowym, gdyż małoletni nie może sam rozporządzać majątkiem spadkowym. W tym zakresie reprezentują go przedstawiciele ustawowi – rodzice, którzy chcąc np. sprzedać nabytą w spadku przez małoletniego nieruchomość czy też inne składniki majątku muszą najpierw uzyskać zgodę sądu.