Na podstawie art. 989 Kodeksu cywilnego wykonawcy testamentu przysługuje stosowne wynagrodzenie, jeżeli z treści testamentu nie wynika, że swoje czynności powinien wykonywać nieodpłatnie. W braku decyzji spadkodawcy – testatora wynagrodzenie powinno odpowiadać pracy wykonanej przez wykonawcę, a koszty zarządu majątkiem spadkowym, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu należą do długów spadkowych./AB