Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Prawo karne

Kiedy przedawnia się mandat za brak biletu?

Podróżny, który otrzyma mandat za jazdę bez biletu powinien niezwłocznie uiścić należność. Jeśli jednak tego nie zrobi roszczenie może ulec przedawnieniu. Zgodnie z artykułem 77 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe, roszczenia dochodzone na podstawie tego aktu przedawniają się z upływem roku. Początkową datą obliczenia tego terminu jest z reguły data umieszczona na mandacie jako ostateczny

By |2021-02-09T09:58:29+02:009 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Kiedy przedawnia się mandat za brak biletu? została wyłączona

Czy osoba wobec której wydano nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia ma obowiązek wydać klucze do własnego mieszkania?

Zgodnie z art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą: nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub

By |2021-02-08T13:28:02+02:008 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy osoba wobec której wydano nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia ma obowiązek wydać klucze do własnego mieszkania? została wyłączona

Czy można nosić strój służb mundurowych?

Często w obrocie gospodarczym wysuwane są oferty nabycia  kompletnego ubioru poszczególnych służb mundurowych bądź części wchodzących w skład tych ubiorów. Należy mieć na uwadze, iż noszenie munduru czy poszczególnych jego elementów przez osoby do tego nieuprawnione nie jest irrelewantne z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej. Wynika to wprost z art. 61 k.w., zgodnie z którym przywłaszczenie

By |2021-02-03T16:22:21+02:003 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy można nosić strój służb mundurowych? została wyłączona

Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za prędkość.

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.  Decyzję w przedmiocie zatrzymania wydaje Starosta, która jest decyzją

By |2021-01-28T12:37:34+02:0028 stycznia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za prędkość. została wyłączona

Przedawnienie wykroczenia.

Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jeżeli jednak w ciągu roku od czasu popełnienia wykroczenia wszczęto postępowanie wykroczeniowe, to wówczas karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu jednego roku./BJ  

By |2021-01-22T15:15:21+02:0022 stycznia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Przedawnienie wykroczenia. została wyłączona

Czy rozpijanie małoletniego jest przestępstwem?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, iż rozpijanie małoletniego poprzez takie działania jak dostarczanie napoju alkoholowego, ułatwienie jego spożycia bądź nakłanianie do tego stanowi przestępstwo. Zgodnie z art. 208 k.k. sąd może wobec sprawcy takiego występku wymierzyć karę grzywny, karę ograniczenia wolności a nawet karę pozbawienia wolności do lat 2. Co ważne, pociągnięcie do

By |2021-01-20T16:31:33+02:0020 stycznia, 2021|Prawo karne|Możliwość komentowania Czy rozpijanie małoletniego jest przestępstwem? została wyłączona

Wiek sprawcy a odpowiedzialność karna.

Ponoszenie odpowiedzialności na gruncie prawa karnego uzależnione jest od spełnienia wielu kryteriów. Jednym z nich jest osiągnięcie określonego wieku w chwili popełnienia czynu zabronionego. Zasadą jest, iż odpowiedzialność karna może być przypisana osobie, która w chwila jego popełnienia ukończyła lat siedemnaście. Co ciekawe, za niektóre z czynów zabronionych, wymienionych enumeratywnie w art. 10 § 2

By |2021-01-11T17:04:22+02:0011 stycznia, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Wiek sprawcy a odpowiedzialność karna. została wyłączona

Zabawa sylwestrowa a zakłócanie ciszy nocnej.

W związku z pandemią wirusa Sars-Cov-2 oraz ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd większość imprez sylwestrowych w tym roku przeniesie się do naszych mieszkań. Pozostali lokatorzy bloku mogą mieć jednak obiekcje co do sposobu świętowania nadejścia nowego roku, co zapewne skończy się wezwaniem patrolu policji. Czy zatem jesteśmy skazani na łaskę i niełaskę naszych sąsiadów? Zgodnie z

By |2020-12-30T16:43:51+02:0030 grudnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Zabawa sylwestrowa a zakłócanie ciszy nocnej. została wyłączona

Sądy uchylają mandaty za uczestnictwo w zgromadzeniach.

Wydarzenia w kraju związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego odbiły się szerokim echem - fala strajków spowodowała lawinę mandatów i wniosków o ukaranie uczestników takich zgromadzeń, jednak Sądy w przeważającej części decydowały o uchyleniu takich kar. Regulowane kolejnymi rozporządzeniami ograniczenia organizowania zgromadzeń publicznych obejmowały zgromadzenia jako zgrupowania osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób

By |2020-12-18T16:16:47+02:0018 grudnia, 2020|News, Prawo karne|Możliwość komentowania Sądy uchylają mandaty za uczestnictwo w zgromadzeniach. została wyłączona

Kradzież zuchwała

Na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. wprowadzono do Kodeksu  karnego  nowy artykuł, tj. art. 278a, który w § 1 stanowi, iż

By |2020-11-20T16:04:52+02:0020 listopada, 2020|News, Prawo karne|Możliwość komentowania Kradzież zuchwała została wyłączona
Przejdź do góry