Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: luty 2021

Czy spadkobiercy odpowiadają za zobowiązania publicznoprawne spadkodawcy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Zatem spadkobiercy nie odpowiadają za  prawa i obowiązki publiczno – prawne spadkodawcy, a  więc za  obowiązki wynikające ze

By |2021-02-25T16:13:32+02:0025 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy spadkobiercy odpowiadają za zobowiązania publicznoprawne spadkodawcy? została wyłączona

W jaki sposób można zostać powołanym do spadku?

Zasadą jest, że powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Zasadą jest również, iż w przypadku dziedziczenia ustawowego co do części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca

By |2021-02-25T09:49:25+02:0025 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania W jaki sposób można zostać powołanym do spadku? została wyłączona

Czy koszty pogrzebu wchodzą w skład długów spadkowych?

Zgodnie z art. 922 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, (Dz. U. 2020.1740 tj. z dnia 8 października 2020r.) w skład długów spadkowych wchodzą koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku (w tym m.in. koszty odzieży pogrzebowej, trumny, urządzenia ceremonii pogrzebowej, nagrobka, kremacji),

By |2021-02-24T12:57:54+02:0024 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy koszty pogrzebu wchodzą w skład długów spadkowych? została wyłączona

Czy podpisanie przez poszkodowanego protokołu powypadkowego oznacza jego akceptację?

Często w praktyce wśród pracowników funkcjonuje wyobrażenie, iż w razie nieuznania, iż doznany przez nich wypadek jest wypadkiem przy pracy nie należy podpisywać protokołu powypadkowego. Należy mieć na uwadze jednak, iż złożenie przez poszkodowanego podpisu na protokole powypadkowym co do zasady stanowi jedynie o tym, że został on zapoznany z jego treścią oraz pouczony o

By |2021-02-23T14:58:20+02:0023 lutego, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy podpisanie przez poszkodowanego protokołu powypadkowego oznacza jego akceptację? została wyłączona

Czy niepełnoletnia matka może otrzymać świadczenie 500+ na urodzone dziecko?

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dziecię świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Niepełnoletnie matki mogą również otrzymywać świadczenie na swoje urodzone dzieci. Jednakże matka mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli mająca ukończone 13 lat może złożyć wniosek o wypłatę 500 plus za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. W

By |2021-02-22T10:57:22+02:0022 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy niepełnoletnia matka może otrzymać świadczenie 500+ na urodzone dziecko? została wyłączona

Czy komornik może „wejść” na pensję, jeżeli ojciec dziecka regularnie płaci alimenty?

Ojciec płaci alimenty orzeczone przez Sąd Rejonowy na swojego syna regularnie i nigdy nie spóźnił się z płatnością. Syn jest niepełnoletni. Pomimo tego, matka dziecka niejako na złość ojcu udała się do komornika sądowego i złożyła wniosek o egzekucję komorniczą. Komornik zajął wynagrodzenie ojca. Czy takie zachowanie matki jest zgodne z prawem? Niestety tak. Jak

By |2021-02-19T16:04:25+02:0019 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy komornik może „wejść” na pensję, jeżeli ojciec dziecka regularnie płaci alimenty? została wyłączona

Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych

Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwana dalej ,,ustawą”), poza regulacją odnoszącą się do tzw. zwolnień grupowych, normuje również kwestię związaną z otrzymaniem odprawy w ramach zwolnienia indywidualnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, ze zwolnieniem indywidualnym mamy do czynienia w razie

By |2021-02-18T15:51:30+02:0018 lutego, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych została wyłączona

Spożywanie posiłku w trakcie jazdy samochodem – nie dla wszystkich. Kto nie może zjeść kanapki za kierownicą?

Kierowca co do zasady może zgodnie z prawem spożywać jedzenie, jest jednak pewien wyjątek. Otóż nie można tego robić w pojazdach osobowych jeżeli są one naszym miejscem pracy, w tym przypadku będzie to dotyczyło m.in. taksówek. Taksówkarz, który akurat wiezie gdzieś klienta i zdecyduje się na posiłek podczas kursu dopuści się wykroczenia za co grozi

By |2021-02-17T11:15:58+02:0017 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Spożywanie posiłku w trakcie jazdy samochodem – nie dla wszystkich. Kto nie może zjeść kanapki za kierownicą? została wyłączona

Kiedy praca kierowcy samochodu ciężarowego może być uznana za pracę w warunkach szczególnych?

Na podstawie art. 32 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm. w związku z poz. 2 Działu VIII wykazu A stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983

By |2021-02-16T16:35:20+02:0016 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Kiedy praca kierowcy samochodu ciężarowego może być uznana za pracę w warunkach szczególnych? została wyłączona

Prawo pracodawcy do ingerowania w wygląd zewnętrzny jego pracowników.

W przepisach prawa pracy, poza szczególnymi przypadkami dotyczącymi przestrzegania zasad BHP, nie odnajdziemy przepisów wprost uprawniających pracodawcę do ingerencji w wygląd jego pracowników. Czy zatem istnieje możliwość nakazania pracownikowi jego przestrzegania? Pracodawca może wprowadzić zasady ubioru pracowników w instrukcji lub regulaminie pracy. Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy, regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie

By |2021-02-15T11:49:00+02:0015 lutego, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Prawo pracodawcy do ingerowania w wygląd zewnętrzny jego pracowników. została wyłączona
Przejdź do góry