Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: grudzień 2020

Zabawa sylwestrowa a zakłócanie ciszy nocnej.

W związku z pandemią wirusa Sars-Cov-2 oraz ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd większość imprez sylwestrowych w tym roku przeniesie się do naszych mieszkań. Pozostali lokatorzy bloku mogą mieć jednak obiekcje co do sposobu świętowania nadejścia nowego roku, co zapewne skończy się wezwaniem patrolu policji. Czy zatem jesteśmy skazani na łaskę i niełaskę naszych sąsiadów? Zgodnie z

By |2020-12-30T16:43:51+02:0030 grudnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Zabawa sylwestrowa a zakłócanie ciszy nocnej. została wyłączona

Obowiązek alimentacyjny względem dorosłych dzieci.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Oznacza to, że wbrew powszechnemu mniemaniu obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony w czasie. Zdolne, dorosłe dziecko, które będzie chciało realizować się naukowo na studiach

By |2020-12-29T15:33:34+02:0029 grudnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Obowiązek alimentacyjny względem dorosłych dzieci. została wyłączona

Organizacja wyścigów konnych.

Ustalanie warunków rozgrywania gonitw oraz wyścigów konnych leży w kompetencji  Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, nad którym nadzór sprawuje właściwy minister do spraw rolnictwa. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o wyścigach konnych kto organizuje wyścigi konne bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega karze grzywny. Maksymalny wymiar grzywny wynosi 5000 zł./MW

By |2020-12-28T17:11:21+02:0028 grudnia, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Organizacja wyścigów konnych. została wyłączona

Kościelne dzwony a zakłócanie porządku.

Od wieków przyjętym zwyczajem jest wzywanie wiernych na mszę za pomocą dzwonów kościelnych. Czy jednak donośny dźwięk może stanowić naruszenie zakłócania porządku z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń? Powyższe wątpliwości stały się przedmiotem rozważania Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt IV KK 475/17. W orzeczeniu z dnia 30 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy

By |2020-12-22T16:45:28+02:0022 grudnia, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Kościelne dzwony a zakłócanie porządku. została wyłączona

Obowiązek kwarantanny po powrocie z zagranicy – czy jest zgodny z konstytucją?

Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w rozporządzeniu znajdą się przepisy wprowadzające obowiązek odbywania kwarantanny przez osoby przekraczające granicę państwową również z krajów należących do strefy Schengen. Rząd po raz kolejny ustanawia określone nakazy i zakazy aktami prawodawczymi niższej rangi

By |2020-12-21T12:01:31+02:0021 grudnia, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Obowiązek kwarantanny po powrocie z zagranicy – czy jest zgodny z konstytucją? została wyłączona

Sądy uchylają mandaty za uczestnictwo w zgromadzeniach.

Wydarzenia w kraju związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego odbiły się szerokim echem - fala strajków spowodowała lawinę mandatów i wniosków o ukaranie uczestników takich zgromadzeń, jednak Sądy w przeważającej części decydowały o uchyleniu takich kar. Regulowane kolejnymi rozporządzeniami ograniczenia organizowania zgromadzeń publicznych obejmowały zgromadzenia jako zgrupowania osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób

By |2020-12-18T16:16:47+02:0018 grudnia, 2020|News, Prawo karne|Możliwość komentowania Sądy uchylają mandaty za uczestnictwo w zgromadzeniach. została wyłączona

Pozostawienie śmieci we własnym lesie.

Pomimo szeroko zakrojonych akcji informacyjnych wciąż częstym widokiem w lasach są porzucone odpady. Zgodnie z art. 162 § 1 kodeksu wykroczeń, kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. Nie ma przy tym

By |2020-12-17T13:14:19+02:0017 grudnia, 2020|News|Możliwość komentowania Pozostawienie śmieci we własnym lesie. została wyłączona

Zasada swobody zawierania umów.

Zgodnie z polskim prawem cywilnym zasadą jest, że strony mogą dowolnie ułożyć łączący je stosunek prawny. Jednak umowa nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W praktyce powyższe oznacza, że nieważna będzie umowa w ramach której jedna ze stron zobowiąże się wobec drugiej np. do skradzenia obrazu pt. „Dama z

By |2020-12-16T14:45:29+02:0016 grudnia, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Zasada swobody zawierania umów. została wyłączona

Udzielenie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów.

W myśl art. 15 gc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika

By |2020-12-15T15:49:54+02:0015 grudnia, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Udzielenie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów. została wyłączona

Rozwiązanie umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem w razie przejścia zakładu pracy.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części. Powyższe uprawnienie jest uzasadnione tym, że pracownik nie może być zmuszony do kontynuowania umowy z innym pracodawcą. Wskazać należy, że pracownicy, którzy skorzystają

By |2020-12-14T13:32:15+02:0014 grudnia, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Rozwiązanie umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem w razie przejścia zakładu pracy. została wyłączona
Przejdź do góry