Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Prawo komunikacyjne

Strona główna|News|Prawo komunikacyjne

Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia.

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do jego ubezpieczenia – jest to fakt powszechnie znany. W jaki jednak sposób zachować się w przypadku zakupu lub zbycia pojazdu, kiedy w dalszym ciągu jesteśmy stroną umowy ubezpieczenia. Ogólna zasada stanowi, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia OC, nie

By |2020-11-24T13:05:10+02:0024 listopada, 2020|Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia. została wyłączona

Jakie konsekwencje grożą za brak przeglądu pojazdu?

Jak wiadomo pojazdy mechaniczne winny być poddawane okresowym badaniom technicznym. Nowe auto po 3 latach, następnie co 2 lata, zaś pojazdy pięcioletnie i te z instalacją gazową co rok. W przypadku braku badania technicznego narażamy się na: zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez funkcjonariuszy policji (co skutkuje brakiem możliwości poruszania się samochodem), oraz przede wszystkim mandatem karnym.

By |2020-11-13T13:42:48+02:0013 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Jakie konsekwencje grożą za brak przeglądu pojazdu? została wyłączona

Tamowanie ruchu na drodze publicznej.

Początkujący kierowcy często poruszają się po drogach publicznych nad wyraz ostrożnie. Pierwsze przejażdżki bez instruktora powodują silną tremę i stres. Konsekwencją powyższego bywa osiąganie zbyt niskiej i zbyt ostrożnej prędkości. Powoduje to często tamowanie ruchu. Biorąc pod uwagę obecne natężenie pojazdów na drogach publicznych, zakorkowanie największych miast stanowi to niebezpieczeństwo. Trzeba także pamiętać, że zgodnie

By |2020-09-15T12:44:29+02:0015 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Tamowanie ruchu na drodze publicznej. została wyłączona

Wysokość opłat za brak umowy OC

Szacuje się, iż po polskich drogach porusza się około stu tysięcy pojazdów mechanicznych, które nie są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Należy mieć na uwadze, iż niespełnienie ustawowego wymogu zawarcia umowy  obowiązkowego ubezpieczenia OC rodzi daleko idące konsekwencje finansowe dla osoby, która tego obowiązku nie spełniła. Mianowice liczyć się ona musi z koniecznością uiszczenia znacznej opłaty

By |2020-08-31T09:22:09+02:0031 sierpnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Wysokość opłat za brak umowy OC została wyłączona

Czy Prezes ULC nadal jest organem właściwym do orzekania o odszkodowaniu za opóźniony lot?

Na skutek nowelizacji ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.- Prawo lotnicze, która weszła w życie dnia 1 kwietnia 2019r. doszło do zmiany procedury rozpatrywania skarg pasażerów w razie odwołania lotu bądź jego opóźnienia, a także odmowy przyjęcia na pokład,  w sytuacjach określonych w  rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11

By |2020-07-17T13:01:25+02:0017 lipca, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Czy Prezes ULC nadal jest organem właściwym do orzekania o odszkodowaniu za opóźniony lot? została wyłączona

Wyprzedzanie we mgle? Tylko gdy jednocześnie używasz klaksonu

Zgodnie z brzmieniem Art. 30 ustawy prawo o ruchu drogowym „Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto: 1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany: (…) b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub

By |2020-07-03T10:56:08+02:003 lipca, 2020|News, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Wyprzedzanie we mgle? Tylko gdy jednocześnie używasz klaksonu została wyłączona

Jazda na rowerze dzieci do lat 10 – regulacje prawne, o których istnieniu nie miałeś pojęcia

Zgodnie z Kodeksem drogowym dziecko do lat 10 jadące na rowerze pod opieką osoby dorosłej jest pieszym, co ma szereg konsekwencji, m.in. ma ono prawo jechać po chodniku – i to ma sens. W strefie zamieszkania dziecko na rowerze ma pierwszeństwo przed pojazdami (będąc pod opieką rodziców) – co również należy uznać za rozsądne rozwiązanie.

By |2020-07-02T14:45:07+02:002 lipca, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Jazda na rowerze dzieci do lat 10 – regulacje prawne, o których istnieniu nie miałeś pojęcia została wyłączona

Sądy w czasach pandemii

Wirus SARS-Cov-2 zaskoczył szybkością swojego rozprzestrzeniania, jak też skalą oddziaływania w zasadzie całą światową populację. Jego obecność odczuły wszystkie gałęzi gospodarki. Nie inaczej jest w zakresie działalności Sądów powszechnych. Jeszcze do niedawna w Sądzie odbywały się tylko sprawy pilne. Każdy z Prezesów Sądów decydował o tym, jakie rozprawy mogą się odbywać, kto może przeglądać akta

By |2020-07-01T14:27:38+02:001 lipca, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo komunikacyjne, Prawo podatkowe, Prawo pracy, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Sądy w czasach pandemii została wyłączona

Czy w razie nabycia pojazdu umowa OC ulegnie automatycznemu przedłużeniu?

Co do zasady, umowa ubezpieczenia OC ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie powiadomi na piśmie w określonym czasie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu.  Należy jednak pamiętać, iż reguła ta nie znajduje zastosowania w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego. Mimo tego, iż na nowego posiadacza pojazdu przechodzą

By |2020-06-30T12:08:14+02:0030 czerwca, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Czy w razie nabycia pojazdu umowa OC ulegnie automatycznemu przedłużeniu? została wyłączona

Czy przepisy zabraniają spożywania alkoholu podczas prowadzenia pojazdu?

Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest bowiem nigdzie określone w przepisach, że nie możemy spożywać alkoholu w trakcie prowadzenia pojazdu, jest jedynie określone, że podczas kontroli drogowej, badanie poziomu wydychanego alkoholu, nie może przekroczyć 0,2 promila. Zatem jeżeli w trakcie jazdy napijemy się piwa – czego nie polecamy – nikt nie może nas ukarać pod

By |2020-06-19T13:17:45+02:0019 czerwca, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Czy przepisy zabraniają spożywania alkoholu podczas prowadzenia pojazdu? została wyłączona
Go to Top