Jeżeli w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Twoje prawo jazdy straciło ważność Twoje uprawnienie zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później. Podstawą takie rozwiązania jest art. 15zzzw ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych./AB