Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: czerwiec 2021

Czy wiesz jak sporządzić wykaz inwentarza?

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza może złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi

By |2021-06-29T10:11:43+02:0029 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz jak sporządzić wykaz inwentarza? została wyłączona

Uprawnienia alimentacyjne dziadków

Przepis art. 938 k.c. przewiduje możliwość ubiegania się o świadczenia alimentacyjne przez dziadków spadkodawcy, jeżeli znajdują się oni w niedostatku i nie mogą otrzymać należnych im środków utrzymania od osób, na których ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny. Osoby takie mogą żądać alimentów od spadkobiercy na których taki obowiązek nie ciąży. Zakres takiego uprawnienia obejmuje potrzeby dziadków

By |2021-06-24T14:52:50+02:0024 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Uprawnienia alimentacyjne dziadków została wyłączona

Czy dziecko musi płacić podatek od spadku otrzymanego po rodzicach?

Co do zasady podatkowi od spadku i darowizn podlega nabycie własności rzeczy lub praw w drodze dziedziczenia. Do zapłaty podatku zobowiązane są osoby fizyczne, które nabyły majątek o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku, która to kwota w przypadku osób należących do I grupy podatkowej, którą tworzą: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki,

By |2021-06-21T15:24:03+02:0021 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy dziecko musi płacić podatek od spadku otrzymanego po rodzicach? została wyłączona

Jak oblicza się wartość darowizny dokonanej za życia, jeżeli w toku przeprowadzonych remontów jej wartość uległa zwiększeniu ?

Pytanie: Otrzymałam darowiznę za życia spadkobiercy. Przez lata dokonałam szereg remontów, na skutek czego jej wartość została zwiększona. Jaką wartość należy przyjąć dla takiej darowizny ? Odpowiedź: Zgodnie z kodeksem cywilnym wartość darowizn oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku. Oznacza to, że pod uwagę bierze się

By |2021-06-18T15:00:55+02:0018 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jak oblicza się wartość darowizny dokonanej za życia, jeżeli w toku przeprowadzonych remontów jej wartość uległa zwiększeniu ? została wyłączona

Czy wiesz jakim majątkiem odpowiada się za długi spadkowe?

Zgodnie z art. 1030 k.c. od chwili otwarcia spadku aż do jego przyjęcia spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie ze spadku. Powyższe wynika z tego, iż w czasie pomiędzy śmiercią spadkodawcy  a  przyjęciem spadku przez spadkobiercę wyróżnia się z reguły dwa niemieszające się ze sobą majątki: jeden to majątek osobisty spadkobiercy, a drugi to

By |2021-06-16T14:03:27+02:0016 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz jakim majątkiem odpowiada się za długi spadkowe? została wyłączona

Jak uzyskać wymagalne wynagrodzenie zmarłego współmałżonka?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w wyniku śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Jednym ze skutków śmierci pracownika jest obowiązek wypłaty przez pracodawcę wymagalnego świadczenia związanego ze stosunkiem pracy. W myśl art. 63¹ § 2 kodeksu pracy prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki

By |2021-06-15T11:35:41+02:0015 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jak uzyskać wymagalne wynagrodzenie zmarłego współmałżonka? została wyłączona

Czy wiesz, że koszty wykształcenia oraz wychowania mogą być zaliczane do zachowku?

Koszty wychowania i wykształcenia ponoszone przez spadkodawcę (rodzica) mogą być zaliczane na poczet zachowku należnego zstępnemu (dziecku). Możliwe jest zaliczanie takich kosztów, ale tylko w takim zakresie w jakim przekraczają one przeciętną miarę w danym środowisku. Przez koszty wychowania, należy rozumieć koszty sprawowania zarówno pieczy niematerialnej, przede wszystkim kształtowania osobowości, jak i pieczy materialnej, obejmującej zapewnienie

By |2021-06-14T14:57:38+02:0014 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz, że koszty wykształcenia oraz wychowania mogą być zaliczane do zachowku? została wyłączona

Wysokość opłaty sądowej od pozwu o zachowek

Występując z pozwem o zapłatę zachowku należy określić tzw. wartość przedmiotu sporu, która stanowi zaokrągloną w górę do pełnych złotych kwotę, której zapłaty domaga się osoba uprawniona. Wartość ta zaś wpływa na wysokość opłaty sądowej, którą należy uiścić składając pozew. Wysokość tejże opłaty, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005

By |2021-06-11T15:39:59+02:0011 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Wysokość opłaty sądowej od pozwu o zachowek została wyłączona

Kiedy następuje przyrost udziału w spadku?

Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów./AB

By |2021-06-09T08:48:46+02:009 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Kiedy następuje przyrost udziału w spadku? została wyłączona

Czy małoletnie dziecko może sprzedać mieszkanie nabyte w spadku?

Często bywa tak, że do spadku zostają powołani małoletni np. poprzez ustanowienie ich spadkobiercami w testamencie sporządzonym przez dziadka czy też na skutek odrzucenia spadku przez rodziców. Jednakże wówczas pojawia się problem związany z zarządem nabytego przez małoletniego majątku spadkowego. W tym przypadku należy stosować ogólne reguły kodeksu rodzinnego i opiekuńczego związane zarządem majątkiem dziecka.

By |2021-06-08T11:45:17+02:008 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy małoletnie dziecko może sprzedać mieszkanie nabyte w spadku? została wyłączona

Tytuł

Przejdź do góry