Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Czy wiesz jakim majątkiem odpowiada się za długi spadkowe?

Zgodnie z art. 1030 k.c. od chwili otwarcia spadku aż do jego przyjęcia spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie ze spadku. Powyższe wynika z tego, iż w czasie pomiędzy śmiercią spadkodawcy  a  przyjęciem spadku przez spadkobiercę wyróżnia się z reguły dwa niemieszające się ze sobą majątki: jeden to majątek osobisty spadkobiercy, a drugi to

By |2021-06-16T14:03:27+02:0016 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz jakim majątkiem odpowiada się za długi spadkowe? została wyłączona

Jak uzyskać wymagalne wynagrodzenie zmarłego współmałżonka?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w wyniku śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Jednym ze skutków śmierci pracownika jest obowiązek wypłaty przez pracodawcę wymagalnego świadczenia związanego ze stosunkiem pracy. W myśl art. 63¹ § 2 kodeksu pracy prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki

By |2021-06-15T11:35:41+02:0015 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jak uzyskać wymagalne wynagrodzenie zmarłego współmałżonka? została wyłączona

Czy wiesz, że koszty wykształcenia oraz wychowania mogą być zaliczane do zachowku?

Koszty wychowania i wykształcenia ponoszone przez spadkodawcę (rodzica) mogą być zaliczane na poczet zachowku należnego zstępnemu (dziecku). Możliwe jest zaliczanie takich kosztów, ale tylko w takim zakresie w jakim przekraczają one przeciętną miarę w danym środowisku. Przez koszty wychowania, należy rozumieć koszty sprawowania zarówno pieczy niematerialnej, przede wszystkim kształtowania osobowości, jak i pieczy materialnej, obejmującej zapewnienie

By |2021-06-14T14:57:38+02:0014 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz, że koszty wykształcenia oraz wychowania mogą być zaliczane do zachowku? została wyłączona

Wysokość opłaty sądowej od pozwu o zachowek

Występując z pozwem o zapłatę zachowku należy określić tzw. wartość przedmiotu sporu, która stanowi zaokrągloną w górę do pełnych złotych kwotę, której zapłaty domaga się osoba uprawniona. Wartość ta zaś wpływa na wysokość opłaty sądowej, którą należy uiścić składając pozew. Wysokość tejże opłaty, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005

By |2021-06-11T15:39:59+02:0011 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Wysokość opłaty sądowej od pozwu o zachowek została wyłączona

Kiedy następuje przyrost udziału w spadku?

Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów./AB

By |2021-06-09T08:48:46+02:009 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Kiedy następuje przyrost udziału w spadku? została wyłączona

Czy małoletnie dziecko może sprzedać mieszkanie nabyte w spadku?

Często bywa tak, że do spadku zostają powołani małoletni np. poprzez ustanowienie ich spadkobiercami w testamencie sporządzonym przez dziadka czy też na skutek odrzucenia spadku przez rodziców. Jednakże wówczas pojawia się problem związany z zarządem nabytego przez małoletniego majątku spadkowego. W tym przypadku należy stosować ogólne reguły kodeksu rodzinnego i opiekuńczego związane zarządem majątkiem dziecka.

By |2021-06-08T11:45:17+02:008 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy małoletnie dziecko może sprzedać mieszkanie nabyte w spadku? została wyłączona

Czym skutkuje przedwczesne złożenie oświadczenia o odrzucenia spadku?

Osoba może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku począwszy od momentu, w którym się dowiedziała o swoim tytule powołania do spadku. Wcześniejsze odrzucenie spadku powodować będzie, iż takie oświadczenie będzie bezskuteczne o czym orzekł jednoznacznie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 2018r. Celem zobrazowania powyższego warto posłużyć się przykładem. Dnia 20 kwietnia 2021r. zmarł

By |2021-06-01T13:52:41+02:001 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czym skutkuje przedwczesne złożenie oświadczenia o odrzucenia spadku? została wyłączona

Przejdź do góry