Pytanie: Otrzymałam darowiznę za życia spadkobiercy. Przez lata dokonałam szereg remontów, na skutek czego jej wartość została zwiększona. Jaką wartość należy przyjąć dla takiej darowizny ?

Odpowiedź: Zgodnie z kodeksem cywilnym wartość darowizn oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku. Oznacza to, że pod uwagę bierze się stan z dnia dokonania darowizny tj. uwzględniając to, co było na dzień jej dokonania. Wykonane prace i remonty nie wchodzą więc w rachubę. Jej wartość oblicza się natomiast wg. cen z chwili działu spadku. Jeżeli więc na rynku pojawią się fluktuację mające przełożenie na wartość dokonanej darowizny, pod uwagę bierze się ceny jakie obecnie panują na rynku. /MKL