Co do zasady podatkowi od spadku i darowizn podlega nabycie własności rzeczy lub praw w drodze dziedziczenia. Do zapłaty podatku zobowiązane są osoby fizyczne, które nabyły majątek o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku, która to kwota w przypadku osób należących do I grupy podatkowej, którą tworzą: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa wynosi 9637 zł. Warunkiem zwolnienia od obowiązku zapłaty podatku od spadku jest zgłoszenie do właściwego Urzędu Skarbowego majątku nabytego w drodze spadku (na formularzu SD-Z2). Spadkobierca powinien to uczynić w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. /MK