Zgodnie z art. 1030 k.c. od chwili otwarcia spadku aż do jego przyjęcia spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie ze spadku. Powyższe wynika z tego, iż w czasie pomiędzy śmiercią spadkodawcy  a  przyjęciem spadku przez spadkobiercę wyróżnia się z reguły dwa niemieszające się ze sobą majątki: jeden to majątek osobisty spadkobiercy, a drugi to majątek, na który składa się masa spadkowa. Złożenie zaś przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu spadku powoduje, że dochodzi do połączenia się w jedno dwóch dotąd odrębnych mas majątkowych, w związku z czym od tego momentu spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe całym swoim majątkiem./IM