Często bywa tak, że do spadku zostają powołani małoletni np. poprzez ustanowienie ich spadkobiercami w testamencie sporządzonym przez dziadka czy też na skutek odrzucenia spadku przez rodziców. Jednakże wówczas pojawia się problem związany z zarządem nabytego przez małoletniego majątku spadkowego. W tym przypadku należy stosować ogólne reguły kodeksu rodzinnego i opiekuńczego związane zarządem majątkiem dziecka. Zgodnie z art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. A zatem chcąc sprzedać nabytą w spadku przez małoletniego nieruchomość muszą uzyskać zgodę sądu opiekuńczego./MK