Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: lipiec 2021

Czy sporządzając testament można dokonać zapisu testamentowego pod warunkiem?

Zastrzeżenie warunku lub terminu, uczynione przy powołaniu spadkobiercy testamentowego, uważane jest za nieistniejące. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany, powołanie spadkobiercy jest nieważne. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku./AB

By |2021-07-21T10:28:59+02:0021 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy sporządzając testament można dokonać zapisu testamentowego pod warunkiem? została wyłączona

Czy wiesz na czym polega odpowiedzialność nabywcy spadku?

Zasadą jest, że nabywca spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe w tym samym zakresie co zbywca. Ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest solidarna, a w przypadku braku odmiennej umowy nabywca ponosi względem zbywcy odpowiedzialność za to, że wierzyciele nie będą od niego żądali spełnienia świadczeń na zaspokojenie długów spadkowych./AB

By |2021-07-16T15:44:39+02:0016 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz na czym polega odpowiedzialność nabywcy spadku? została wyłączona

Kto ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie przesyłki?

Kwestię opóźnienia w przewozie przesyłki reguluje Prawo przewozowe. Wiąże się z odpowiedzialnością przewoźnika i to niezależną od jego winy. Przewoźnik nie poniesie tej odpowiedzialności, jeżeli opóźnienie w przewozie przesyłki powstało z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych jego winą, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Jednak to przewoźnik musi udowodnić taką przyczynę.

By |2021-07-15T15:35:55+02:0015 lipca, 2021|Prawo pracy|Możliwość komentowania Kto ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie przesyłki? została wyłączona

Czy wiesz kiedy pracodawca jest zobowiązany zapewnić wodę w miejscu pracy?

Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Ponadto osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują, gdy temperatura

By |2021-07-13T13:13:26+02:0013 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy pracodawca jest zobowiązany zapewnić wodę w miejscu pracy? została wyłączona

Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego?

Zasadniczo termin urlopu wypoczynkowego winien być ustalony pomiędzy pracodawcą a pracownikiem Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 163 § 1 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Tylko wyjątkowo Pracodawca może nakazać pracownikowi korzystanie z urlopu w

By |2021-07-12T15:28:22+02:0012 lipca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego? została wyłączona

Jakie wynagrodzenie dla wykonawcy testamentu?

Na podstawie art. 989 Kodeksu cywilnego wykonawcy testamentu przysługuje stosowne wynagrodzenie, jeżeli z treści testamentu nie wynika, że swoje czynności powinien wykonywać nieodpłatnie. W braku decyzji spadkodawcy - testatora wynagrodzenie powinno odpowiadać pracy wykonanej przez wykonawcę, a koszty zarządu majątkiem spadkowym, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu należą do długów spadkowych./AB

By |2021-07-09T13:35:31+02:009 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jakie wynagrodzenie dla wykonawcy testamentu? została wyłączona

Czy małoletni spadkobierca może sprzedać nieruchomość nabytą w drodze spadku?

Często małoletni na skutek dziedziczenia stają się właścicielami składników majątkowych o znacznej wartości. Wówczas pojawia się problem związany z zarządem majątkiem spadkowym, gdyż małoletni nie może sam rozporządzać majątkiem spadkowym. W tym zakresie reprezentują go przedstawiciele ustawowi – rodzice, którzy chcąc np. sprzedać nabytą w spadku przez małoletniego nieruchomość czy też inne składniki majątku muszą

By |2021-07-08T13:38:44+02:008 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy małoletni spadkobierca może sprzedać nieruchomość nabytą w drodze spadku? została wyłączona

Jak ustalić czy osoba zmarła pozostawiła testament?

Wbrew pozorom ustalenie czy zmarły pozostawił po sobie testament może być znacznie utrudnione. Jeżeli nie został sporządzony testament własnoręczny można udać się do dowolnej kancelarii notarialnej z zapytaniem czy spadkodawca pozostawił w niej  testament. Ponadto od 2011 r. działa w Polsce Notarialny Rejestr Testamentów, w którym można odnaleźć informacje - czy dana osoba sporządziła i

By |2021-07-06T13:13:14+02:006 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jak ustalić czy osoba zmarła pozostawiła testament? została wyłączona

Czy wiesz kiedy małżonek może dziedziczyć cały spadek?

Co do zasady małżonek nie może sam odziedziczyć całego spadku po zmarłym małżonku. Jedynie istnieje taka możliwość, gdy zmarły zostawił testament, w którym do dziedziczenia całego spadku powołał swojego małżonka, gdyż to testament rozstrzyga, kto dostanie spadek. Natomiast w przypadku braku testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego, a o tym kto ile odstanie decydują przepisy Kodeksu

By |2021-07-05T12:26:24+02:005 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy małżonek może dziedziczyć cały spadek? została wyłączona

Czy w przypadku otrzymania darowizny za życia spadkodawcy można wystąpić z roszczeniem o zapłatę zachowku

Pytanie: Rodzice rozdysponowali majątkiem za życia. Ja otrzymała darowiznę nieruchomości, natomiast moja siostra otrzymała środki pieniężne na spłatę kredytu. Środki te przekazywane były na przestrzeni wielu lat, bezpośrednio do rąk siostry. W jaki sposób mogę się bronić w przypadku wystąpienia przez moją siostrę z roszczeniem o zapłatę zachowku ? Odpowiedź: na wstępie wskazać należy, że

By |2021-07-01T15:27:39+02:001 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy w przypadku otrzymania darowizny za życia spadkodawcy można wystąpić z roszczeniem o zapłatę zachowku została wyłączona
Przejdź do góry