Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: październik 2020

Samobójstwo a wypłata odszkodowania.

Zgodnie z art. 833 k.c. Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy. Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia, gdy osoba ubezpieczona popełniła samobójstwo, chyba

By |2020-10-30T15:15:50+02:0030 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Samobójstwo a wypłata odszkodowania. została wyłączona

Roszczenie pracownicze w związku z brakiem wprowadzenia u pracodawcy procedury antymobbingowej.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego już sam fakt nie wprowadzenia przez pracodawcę jakichkolwiek mechanizmów ograniczających zjawisko mobbingu w miejscu pracy będzie rodzić odpowiedzialność pracodawcy z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania w przypadku udowodnienia wystąpienia tego zjawiska w miejscu pracy./AB

By |2020-10-29T16:41:49+02:0029 października, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Roszczenie pracownicze w związku z brakiem wprowadzenia u pracodawcy procedury antymobbingowej. została wyłączona

Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia.

W czasach pandemii wielu pracodawców prowadzących określoną działalność gospodarczą popadło w finansowe tarapaty. Niektórzy z pracodawców skorzystali z dobrodziejstw tarczy antykryzysowej, ale nie wszyscy. Wobec czego pojawiały się „prośby” ze strony pracodawcy o zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia. Takie zrzeczenie jest jednak niemożliwe, gdyż prawo do wynagrodzenia jest niezbywalne i nawet jeżeli pracownik wyrazi na

By |2020-10-28T14:23:11+02:0028 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia. została wyłączona

Do którego sądu skierować pozew o zapłatę zaległości czynszowych?

W razie, gdy zaistnieje konieczność dochodzenia roszczeń ze stosunku najmu czy też dzierżawy warto wiedzieć, który z sądów będzie właściwym w sprawie. Jeżeli wartość przedmiotu sporu, czyli przykładowo sumy zaległości czynszowych, nie przekracza kwoty 75.000,00 zł sądem rzeczowo właściwym będzie sąd rejonowy, powyżej zaś tej granicy- sąd okręgowy. Jednakże w praktyce wielu trudności nastręcza to

By |2020-10-27T10:13:08+02:0027 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Do którego sądu skierować pozew o zapłatę zaległości czynszowych? została wyłączona

Umorzenie opłaty za niezawarcie umowy OC.

Otrzymanie wezwania wystosowanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do uiszczenia jednorazowej opłaty w razie stwierdzenia, iż nie doszło do zawarcia umowy OC jest okolicznością niewątpliwe stresującą, zwłaszcza gdy osoba zobowiązana do zapłaty nie jest w stanie jej uiścić. W takich sytuacjach warto pamiętać, iż w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i

By |2020-10-26T14:41:36+02:0026 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Umorzenie opłaty za niezawarcie umowy OC. została wyłączona

Sposób nabycia własności roju pszczół.

Rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel nie odszukał go przed upływem trzech dni od dnia wyrojenia. Właścicielowi wolno w pościgu za rojem wejść na cudzy grunt, powinien jednak naprawić wynikłą stąd szkodę. Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu niezajętym, właściciel może domagać się wydania roju za zwrotem kosztów, natomiast jeśli rój osiadł w cudzym

By |2020-10-23T09:32:40+02:0023 października, 2020|Inne|Możliwość komentowania Sposób nabycia własności roju pszczół. została wyłączona

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Z uwagi na niemożność składania przez małoletnich skutecznych oświadczeń woli, oświadczenie o odrzuceniu spadku w jego imieniu winni złożyć rodzice, ewentualnie opiekun. Jednakże skuteczność tak złożonego oświadczenia zależy od uprzednio wydanej zgody sądu opiekuńczego – odrzucenie spadku jako czynność przekraczająca zwykły zarząd nad majątkiem małoletniego nie może zostać dokonane bez oceny zasadności takiej decyzji przez

By |2020-10-22T11:36:57+02:0022 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka została wyłączona

Czy wiesz kiedy uczestnicy przyjęć ślubnych, przyjęć komunijnych i innych imprez okolicznościowych mogą zdjąć maseczki?

Istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przyjęć ślubnych, przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych przez uczestników wskazanych imprez, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z

By |2020-10-21T11:03:13+02:0021 października, 2020|Inne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy uczestnicy przyjęć ślubnych, przyjęć komunijnych i innych imprez okolicznościowych mogą zdjąć maseczki? została wyłączona

Czy wiesz, że zakrywać nos i usta można nie tylko za pomocą maseczki?

Obowiązek zakrywania ust i nosa będzie także spełniony, gdy zakryje się te części ciała przy pomocy odzieży lub jej części, maski okrywającej całą twarz, przyłbicy albo nawet kasku ochronnego, którego używają np. motocykliści. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z

By |2020-10-20T09:31:52+02:0020 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Czy wiesz, że zakrywać nos i usta można nie tylko za pomocą maseczki? została wyłączona

Czy wiesz kiedy masz możliwość odkrycia ust i nosa?

 Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku: konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia; umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się; spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej,

By |2020-10-19T13:53:12+02:0019 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy masz możliwość odkrycia ust i nosa? została wyłączona
Przejdź do góry