Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Martyna

O Martyna

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Martyna has created 38 blog entries.

Czy pracodawca może pracownikowi zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy tylko na podstawie zeznań dwóch świadków?

Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być potwierdzone dokumentami będącymi w posiadaniu osoby zainteresowanej, zaświadczeniem wydanym przez organ gminy (jeżeli gmina dysponuje dokumentami potwierdzających fakt pracy w gospodarstwie), bądź też w ostateczności zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. Zeznania te mogą być

By |2021-11-23T15:34:15+02:0023 listopada, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może pracownikowi zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy tylko na podstawie zeznań dwóch świadków? została wyłączona

Ważność umów.

Zgodnie z zasadą pacta sunt servanda należy dotrzymywać warunków przewidzianych przez umowę. Co do zasady w Polsce panuje wolność kształtowania umów, co oznacza, że strony mogą w sposób dowolny określać zapisy umowne. Natomiast w niektórych przypadkach niedotrzymanie warunków umowy nie będzie bezprawne. Nie trzeba bowiem stosować się do tych zapisów umów, których treść lub cel

By |2020-11-18T16:47:35+02:0018 listopada, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Ważność umów. została wyłączona

Prawo spadkowe – podstawienie testamentowe.

Czy wiesz, że można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą. W prawie instytucja taka nosi nazwę podstawienia (art. 963 k.c.).  

By |2020-11-03T15:21:19+02:003 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Prawo spadkowe – podstawienie testamentowe. została wyłączona

Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do jego ubezpieczenia – jest to fakt powszechnie znany. W jaki jednak sposób zachować się w przypadku zakupu lub zbycia pojazdu, kiedy w dalszym ciągu jesteśmy stroną umowy ubezpieczenia. Ogólna zasada stanowi, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia OC, nie

By |2020-11-02T15:08:58+02:002 listopada, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia została wyłączona

Samobójstwo a wypłata odszkodowania.

Zgodnie z art. 833 k.c. Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy. Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia, gdy osoba ubezpieczona popełniła samobójstwo, chyba

By |2020-10-30T15:15:50+02:0030 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Samobójstwo a wypłata odszkodowania. została wyłączona

Roszczenie pracownicze w związku z brakiem wprowadzenia u pracodawcy procedury antymobbingowej.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego już sam fakt nie wprowadzenia przez pracodawcę jakichkolwiek mechanizmów ograniczających zjawisko mobbingu w miejscu pracy będzie rodzić odpowiedzialność pracodawcy z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania w przypadku udowodnienia wystąpienia tego zjawiska w miejscu pracy./AB

By |2020-10-29T16:41:49+02:0029 października, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Roszczenie pracownicze w związku z brakiem wprowadzenia u pracodawcy procedury antymobbingowej. została wyłączona

Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia.

W czasach pandemii wielu pracodawców prowadzących określoną działalność gospodarczą popadło w finansowe tarapaty. Niektórzy z pracodawców skorzystali z dobrodziejstw tarczy antykryzysowej, ale nie wszyscy. Wobec czego pojawiały się „prośby” ze strony pracodawcy o zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia. Takie zrzeczenie jest jednak niemożliwe, gdyż prawo do wynagrodzenia jest niezbywalne i nawet jeżeli pracownik wyrazi na

By |2020-10-28T14:23:11+02:0028 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia. została wyłączona

Do którego sądu skierować pozew o zapłatę zaległości czynszowych?

W razie, gdy zaistnieje konieczność dochodzenia roszczeń ze stosunku najmu czy też dzierżawy warto wiedzieć, który z sądów będzie właściwym w sprawie. Jeżeli wartość przedmiotu sporu, czyli przykładowo sumy zaległości czynszowych, nie przekracza kwoty 75.000,00 zł sądem rzeczowo właściwym będzie sąd rejonowy, powyżej zaś tej granicy- sąd okręgowy. Jednakże w praktyce wielu trudności nastręcza to

By |2020-10-27T10:13:08+02:0027 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Do którego sądu skierować pozew o zapłatę zaległości czynszowych? została wyłączona

Umorzenie opłaty za niezawarcie umowy OC.

Otrzymanie wezwania wystosowanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do uiszczenia jednorazowej opłaty w razie stwierdzenia, iż nie doszło do zawarcia umowy OC jest okolicznością niewątpliwe stresującą, zwłaszcza gdy osoba zobowiązana do zapłaty nie jest w stanie jej uiścić. W takich sytuacjach warto pamiętać, iż w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i

By |2020-10-26T14:41:36+02:0026 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Umorzenie opłaty za niezawarcie umowy OC. została wyłączona

Sposób nabycia własności roju pszczół.

Rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel nie odszukał go przed upływem trzech dni od dnia wyrojenia. Właścicielowi wolno w pościgu za rojem wejść na cudzy grunt, powinien jednak naprawić wynikłą stąd szkodę. Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu niezajętym, właściciel może domagać się wydania roju za zwrotem kosztów, natomiast jeśli rój osiadł w cudzym

By |2020-10-23T09:32:40+02:0023 października, 2020|Inne|Możliwość komentowania Sposób nabycia własności roju pszczół. została wyłączona

Tytuł

Przejdź do góry