Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Martyna

O Martyna

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Martyna has created 38 blog entries.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Z uwagi na niemożność składania przez małoletnich skutecznych oświadczeń woli, oświadczenie o odrzuceniu spadku w jego imieniu winni złożyć rodzice, ewentualnie opiekun. Jednakże skuteczność tak złożonego oświadczenia zależy od uprzednio wydanej zgody sądu opiekuńczego – odrzucenie spadku jako czynność przekraczająca zwykły zarząd nad majątkiem małoletniego nie może zostać dokonane bez oceny zasadności takiej decyzji przez

By |2020-10-22T11:36:57+02:0022 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka została wyłączona

Czy wiesz kiedy uczestnicy przyjęć ślubnych, przyjęć komunijnych i innych imprez okolicznościowych mogą zdjąć maseczki?

Istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przyjęć ślubnych, przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych przez uczestników wskazanych imprez, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z

By |2020-10-21T11:03:13+02:0021 października, 2020|Inne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy uczestnicy przyjęć ślubnych, przyjęć komunijnych i innych imprez okolicznościowych mogą zdjąć maseczki? została wyłączona

Czy wiesz kiedy masz możliwość odkrycia ust i nosa?

 Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku: konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia; umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się; spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej,

By |2020-10-19T13:53:12+02:0019 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy masz możliwość odkrycia ust i nosa? została wyłączona

Czy wiesz, w jakich okolicznościach istnieje obowiązek zakrywania nosa i ust?

  Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje: w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej, które są przeznaczone lub używane do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; w miejscach ogólnodostępnych, takich jak: drogi, place, teren cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych; na

By |2020-10-16T12:46:35+02:0016 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Czy wiesz, w jakich okolicznościach istnieje obowiązek zakrywania nosa i ust? została wyłączona

Kto nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa?

  Kto nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa? jedna osoba lub jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie; dziecko do ukończenia 5. roku życia; osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu; a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

By |2020-10-15T10:22:38+02:0015 października, 2020|Inne, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Kto nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa? została wyłączona

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności.

Należy mieć świadomość, iż na gruncie prawa przewidziany został mechanizm za pomocą, którego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną. Jedną z przyczyn uzasadniających złożenie oświadczenia woli o cofnięciu darowizny jest sytuacja, w której obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Jednakże mimo dopuszczenia się przez obdarowanego owej rażącej niewdzięczności, nie jest możliwym jej odwołanie,

By |2020-10-14T13:56:28+02:0014 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności. została wyłączona

Wysokość kar za brak OC.

Każdy posiadacz środka mechanicznego ma obowiązek posiadania ważnej polisy OC. W przypadku braku posiadania takiej polisy narażamy się nie tylko na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec potencjalnego poszkodowanego w kolizji, ale także na konieczność zapłaty kar. Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku w zależności od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym,

By |2020-10-13T11:38:04+02:0013 października, 2020|Inne|Możliwość komentowania Wysokość kar za brak OC. została wyłączona

Zakłócanie spoczynku nocnego.

Każdy człowiek ma prawo do nieprzerwanego, nocnego spoczynku rozumianego jako bezczynność po pracy potrzebną dla nabrania sił, sen lub stan, w którym aktywność organizmu lub organu maleje. Czas w porze nocnej przeznaczony na odpoczynek, nie może powinien być zakłócany. Za ciszę nocną uznaje się okres między godziną 22.00 a 6.00 rano, pomimo, że pojęciem takim

By |2020-10-12T15:02:05+02:0012 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Zakłócanie spoczynku nocnego. została wyłączona

Obowiązek instalacji na urządzeniu mobilnym „Aplikacji Covidowej”

W myśl art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim

By |2020-10-09T11:25:14+02:009 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Obowiązek instalacji na urządzeniu mobilnym „Aplikacji Covidowej” została wyłączona

Adopcja dziecka, a urlop macierzyński.

W polskim systemie prawnym nie tylko biologiczni rodzice dziecka dostali możliwość ubiegania się o urlop macierzyński. Mogą to zrobić także rodzice adopcyjni. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia (adopcji) dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny

By |2020-10-08T08:43:07+02:008 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo pracy, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Adopcja dziecka, a urlop macierzyński. została wyłączona

Tytuł

Przejdź do góry