Każdy posiadacz środka mechanicznego ma obowiązek posiadania ważnej polisy OC. W przypadku braku posiadania takiej polisy narażamy się nie tylko na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec potencjalnego poszkodowanego w kolizji, ale także na konieczność zapłaty kar. Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku w zależności od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym, przedstawiają się w sposób następujący: do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej./ BJ

Gradacja opłaty:   

1. Samochody osobowe       pozostałe pojazdy
100%    5 200 zł
50%    2 600 zł
20%    1 040 zł

2. Samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki 

100%   7 800 zł    870 zł
50%     3 900 zł    430 zł
20%     1 560 zł    170 zł

3. Samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki 

100%   870 zł
50%     430 zł
20%      170 zł