Każdy człowiek ma prawo do nieprzerwanego, nocnego spoczynku rozumianego jako bezczynność po pracy potrzebną dla nabrania sił, sen lub stan, w którym aktywność organizmu lub organu maleje. Czas w porze nocnej przeznaczony na odpoczynek, nie może powinien być zakłócany. Za ciszę nocną uznaje się okres między godziną 22.00 a 6.00 rano, pomimo, że pojęciem takim nie posługuje się jednak żaden akt prawny. Niemniej osoba, która będzie zakłócała tzw. ciszę nocną podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny./BJ