Dość powszechną wiedzą jest to, iż  w pewnych przypadkach istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego za okres poprzedzający dzień wizyty u lekarza. Natomiast dopuszczalna jest także możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego za okres późniejszy, jednakże nie później niż 4. dnia po dniu badania. Takie sytuacje mogą mieć miejsce w dwóch przypadkach:
1)     jeżeli bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy oraz gdy
2)     badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.
Poza tymi przypadkami stosować należy zasadę zgodnie, z którą zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania./IM