Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: sierpień 2020

Wysokość opłat za brak umowy OC

Szacuje się, iż po polskich drogach porusza się około stu tysięcy pojazdów mechanicznych, które nie są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Należy mieć na uwadze, iż niespełnienie ustawowego wymogu zawarcia umowy  obowiązkowego ubezpieczenia OC rodzi daleko idące konsekwencje finansowe dla osoby, która tego obowiązku nie spełniła. Mianowice liczyć się ona musi z koniecznością uiszczenia znacznej opłaty

By |2020-08-31T09:22:09+02:0031 sierpnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Wysokość opłat za brak umowy OC została wyłączona

Czy zabranie dziecka na wakacje zwalnia z obowiązku alimentacyjnego?

W przeświadczeniu osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci częstokroć panuje przekonanie, iż fakt zabrania dziecka na wakacje i poniesienia z tego tytułu dodatkowych kosztów, nawet przewyższających wysokość zasądzonego świadczenia, zwalnia z obowiązku zapłaty alimentów za dany okres. Z punktu widzenia prawa takie argumenty co do zasady nie są uzasadnione. Jeżeli w sentencji wyroku

By |2020-08-28T13:23:45+02:0028 sierpnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy zabranie dziecka na wakacje zwalnia z obowiązku alimentacyjnego? została wyłączona

Czy można trafić do więzienia za publiczne znieważenie głowy obcego Państwa?

Czy wiesz, że za publiczne znieważenie w Polsce np. Prezydenta Białorusi można trafić do więzienia? Kontrowersyjny przepis art. 136 § 3 kodeksu karnego przewiduje, iż osoba która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie znieważa głowę obcego państwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa albo osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie

By |2020-08-27T14:17:01+02:0027 sierpnia, 2020|News, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy można trafić do więzienia za publiczne znieważenie głowy obcego Państwa? została wyłączona

Czy za brak segregacji śmieci można dostać mandat?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła możliwość ukarania karą grzywny za niezłożenie, wbrew obowiązkowi, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów

By |2020-08-26T12:14:55+02:0026 sierpnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy za brak segregacji śmieci można dostać mandat? została wyłączona

Pies a rozwód – komu sąd przyzna psa po rozwodzie?

Rozwód niesie za sobą wiele zmian w życiu małżonków. Poza oczywistymi kwestiami jak m.in. kto ma zachować mieszkanie, komu zostanie przyznana opieka nad dzieckiem oraz alimenty, czy też kto jest winien rozkładu małżeństwa, coraz częściej pojawia się kwestia komu ma zostać przyznany wspólny pupil, niejednokrotnie traktowany jak członek rodziny. Jak wynika to z art. 58

By |2020-08-25T12:29:52+02:0025 sierpnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Pies a rozwód – komu sąd przyzna psa po rozwodzie? została wyłączona

Czy współwłaściciel nieruchomości wspólnej ma prawo sprzedać swój udział bez zgody pozostałych współwłaścicieli?

Jeżeli wskutek dziedziczenia, a konkretnie sądowego stwierdzenia nabycia spadku dana osoba staje się współwłaścicielem nieruchomości (np. domu, działki, czy mieszkania), to każdy ze współwłaścicieli ma prawo do współkorzystania z niej – oczywiście szanując uprawnienie pozostałych współwłaścicieli. Co więcej, każdy ze współwłaścicieli ma prawo sprzedać swój udział bez zgody pozostałych współwłaścicieli./ BJ

By |2020-08-21T11:50:32+02:0021 sierpnia, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Czy współwłaściciel nieruchomości wspólnej ma prawo sprzedać swój udział bez zgody pozostałych współwłaścicieli? została wyłączona

Czy pracując na umowę zlecenie masz prawo do urlopu wypoczynkowego?

Należy pamiętać, że umowa zlecenie należy do zbioru umów cywilnoprawnych. Umowy te charakteryzują się tym, że są określone przez kodeks cywilny. Ten zaś nie przewiduje uprawnień pracowniczych, takich jak urlop wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, czy też urlop okolicznościowy. Należy o tym pamiętać przy zawieraniu takiej umowy z pracodawcą/zleceniodawcą./ BJ

By |2020-08-20T10:08:17+02:0020 sierpnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracując na umowę zlecenie masz prawo do urlopu wypoczynkowego? została wyłączona

Kiedy rzecz znaleziona staje się własnością znalazcy?

Należy pamiętać, że w przypadku znalezienia czyjejś rzeczy nie stajemy się automatycznie jej właścicielami. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez jej właściciela odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość

By |2020-08-19T09:04:35+02:0019 sierpnia, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Kiedy rzecz znaleziona staje się własnością znalazcy? została wyłączona

Rozwód a powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – kiedy jest to możliwe?

Zgodnie z art. 59 k.r.i.o. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Wskazane w tym przepisie uprawnienie przysługuje każdemu małżonkowi, który wskutek zawarcia

By |2020-08-18T10:20:04+02:0018 sierpnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Rozwód a powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – kiedy jest to możliwe? została wyłączona

Kiedy sąd opiekuńczy może udzielić zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która nie ukończyła 18 lat?

Zgodnie z art. 10 §1 kro Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Wskazany przepis wskazuje względną przeszkodę zawarcia małżeństwa, jaką jest wiek. Charakter

By |2020-08-17T11:04:00+02:0017 sierpnia, 2020|News, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Kiedy sąd opiekuńczy może udzielić zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która nie ukończyła 18 lat? została wyłączona
Przejdź do góry