Należy pamiętać, że umowa zlecenie należy do zbioru umów cywilnoprawnych. Umowy te charakteryzują się tym, że są określone przez kodeks cywilny. Ten zaś nie przewiduje uprawnień pracowniczych, takich jak urlop wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, czy też urlop okolicznościowy. Należy o tym pamiętać przy zawieraniu takiej umowy z pracodawcą/zleceniodawcą./ BJ