Należy pamiętać, że w przypadku znalezienia czyjejś rzeczy nie stajemy się automatycznie jej właścicielami. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez jej właściciela odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom./ BJ