Czy wiesz, że za publiczne znieważenie w Polsce np. Prezydenta Białorusi można trafić do więzienia? Kontrowersyjny przepis art. 136 § 3 kodeksu karnego przewiduje, iż osoba która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie znieważa głowę obcego państwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa albo osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych może odpowiadać karnie i to aż do lat 3 pozbawienia wolności. Należy więc ostrożnie podchodzić do krytycznych wypowiedzi pod adresem przedstawicieli obcego Państwa./ ŁK