Rozwód niesie za sobą wiele zmian w życiu małżonków. Poza oczywistymi kwestiami jak m.in. kto ma zachować mieszkanie, komu zostanie przyznana opieka nad dzieckiem oraz alimenty, czy też kto jest winien rozkładu małżeństwa, coraz częściej pojawia się kwestia komu ma zostać przyznany wspólny pupil, niejednokrotnie traktowany jak członek rodziny. Jak wynika to z art. 58 § 3 k.r.ow wyroku orzekającym rozwód sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, w tym zwierzęcia jako rzeczy, o ile przeprowadzenie tego podziału, zgodnie z założeniami ustawodawcy, nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Zgodnie z art. 1 ust. ustawy o ochronie zwierząt, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Oznacza to m.in., że do zwierząt w pewnym stopniu stosuje się przepisy dotyczące własności rzeczy, niemniej z wymogiem – by każdorazowo uwzględniane były zasady z ustawy o ochronie zwierząt. Co istotne – małżonek któremu nie został przyznany ukochany pupil może sądownie domagać się ustalenia z nim kontaktów./ PS