Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: lipiec 2020

Jak długo może trwać odwyk?

Zasady umieszczania sprawcy w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego są zawarte w art. 96 Kodeksu karnego. Z podanego artykułu wynika, że skazując sprawcę na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo popełnione w związku z uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego, sąd może orzec umieszczenie sprawcy w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego, jeżeli

By |2020-07-31T13:52:22+02:0031 lipca, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Jak długo może trwać odwyk? została wyłączona

Dojazd do nieruchomości

Jeżeli dana działka nie posiada drogi dojazdowej, to taki stan rzeczy jest z punktu widzenia prawnego niedopuszczalny. Wobec powyższego właściciel takiej działki posiada roszczenie o służebność drogi koniecznej. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia

By |2020-07-30T08:58:10+02:0030 lipca, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Dojazd do nieruchomości została wyłączona

Odpowiedzialność karna za zmianę wskazań drogomierza

W obrocie gospodarczym pojazdów mechanicznych dość częstą praktykę stanowi dokonywanie czynności, które powszechnie określa się mianem przekręcenia licznika. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, iż od pewnego czasu powyższe zachowanie stanowić może źródło odpowiedzialności karnej. Mianowicie na mocy ustawy z dnia 15 marca 2019r.  o zmianie ustawy- Prawo o Ruchu drogowym oraz ustawy- Kodeks karny, która

By |2020-07-29T09:00:14+02:0029 lipca, 2020|News, Prawo karne|Możliwość komentowania Odpowiedzialność karna za zmianę wskazań drogomierza została wyłączona

Czy można sprzedać mieszkanie z niespłaconym kredytem hipotecznym?

Oczywiście, że tak. Pomimo, że Bank jest wpisany jako wierzyciel hipoteczny do księgi wieczystej to właściciel mieszkania może dysponować tym mieszkaniem w dowolny sposób, także sprzedać nieruchomość. Co jednak istotne w takim wypadku istnieje konieczność poinformowania Banku o chęci sprzedaży tego mieszkania. Co ważne – hipoteka jest tzw. długiem rzeczowym. Powyższe oznacza, że po sprzedaży

By |2020-07-28T09:22:13+02:0028 lipca, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Czy można sprzedać mieszkanie z niespłaconym kredytem hipotecznym? została wyłączona

Darowizna – czy można ją odwołać?

Zgodnie z art. 898 Kodeksu cywilnego, w przypadku wykonania darowizny, darczyńca może odwołać darowiznę jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. W orzecznictwie pod pojęciem rażącej niewdzięczności rozumie się taką czynność czy zaniechanie obdarowanego, które były skierowane przeciwko darczyńcy ze świadomością i w nieprzyjaznym zamiarze, nie zaś krzywdy niezamierzone, popełnione w uniesieniu czy rozdrażnieniu,

By |2020-07-27T10:35:16+02:0027 lipca, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Darowizna – czy można ją odwołać? została wyłączona

Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień

Osoba, która została umieszczona w izbie wytrzeźwień jest zobowiązana do poniesienia opłaty za pobyt w niej. Warto jednak pamiętać, iż opłata ta ma charakter publiczno-prawny i stanowi dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, do tych opłat stosowane powinny być przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz działu III Ordynacji podatkowej. Co to oznacza w

By |2020-07-24T11:46:19+02:0024 lipca, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień została wyłączona

Kiedy pieszy może przekroczyć jezdnię poza przejściem dla pieszych?

Art. 13 Kodeksu drogowego mówi o tym, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, jeżeli w odległości 100 metrów nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych. Pieszy w takim wypadku powinien upewnić się, że nie spowoduje przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Należy zaznaczyć, że pojazdy mają w takiej sytuacji

By |2020-07-23T12:44:12+02:0023 lipca, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Kiedy pieszy może przekroczyć jezdnię poza przejściem dla pieszych? została wyłączona

Czy Policja potrzebuje nakazu do przeszukania mieszkania?

Co ciekawe Policja dokonując przeszukania nie musi zawsze dysponować nakazem przeszukania wydanym przez prokuratora, bowiem w sytuacjach niecierpiących zwłoki policjant może dokonać przeszukania w oparciu o legitymację służbową – postanowienie zatwierdzające dokonane już przeszukanie prokurator może wydać później. Postanowienie o nakazie przeszukania może być również wydane przez Sąd, gdy przeszukanie wyjątkowo jest dokonywane na etapie

By |2020-07-22T13:17:14+02:0022 lipca, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy Policja potrzebuje nakazu do przeszukania mieszkania? została wyłączona

Rękojmia a gwarancja – czym się różnią?

Po pierwsze rękojmia jest rozwiązaniem umocowanym w kodeksie cywilnym (poświęcony jest jej cały II dział kodeksu, rozpoczynając od art. 556). Gwarancja to z kolei dobrowolną umowa między dwiema stronami, uzależnioną od wydania dokumentu gwarancyjnego. Z tytułu rękojmi zawsze odpowiada sprzedawca, czyli podmiot bezpośrednio związany z przekazaniem klientowi zakupionego produktu do dalszego użytkowania. W przypadku gwarancji,

By |2020-07-21T09:40:14+02:0021 lipca, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Rękojmia a gwarancja – czym się różnią? została wyłączona

Kto ponosi koszt wysyłki zwracanego towaru?

Kwestia zwrotu kosztów wysyłki od dawna budzi spore kontrowersje. Ustawa o prawach konsumenta, która weszła w życie pod koniec 2014 r., rozwiała ostatecznie te wątpliwości. Jej art. 32 ust. 1 stanowi, że przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym

By |2020-07-20T11:22:28+02:0020 lipca, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Kto ponosi koszt wysyłki zwracanego towaru? została wyłączona

Tytuł

Przejdź do góry