Art. 13 Kodeksu drogowego mówi o tym, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, jeżeli w odległości 100 metrów nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych. Pieszy w takim wypadku powinien upewnić się, że nie spowoduje przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Należy zaznaczyć, że pojazdy mają w takiej sytuacji pierwszeństwo, a pieszy powinien przechodzić przez jezdnię jak najkrótszą drogą. Pieszy może skorzystać także z drogi dla rowerów. Jest to możliwe gdy nie ma w pobliżu chodnika lub pobocza. Jest on jednak zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa rowerowi./ŁK