Co ciekawe Policja dokonując przeszukania nie musi zawsze dysponować nakazem przeszukania wydanym przez prokuratora, bowiem w sytuacjach niecierpiących zwłoki policjant może dokonać przeszukania w oparciu o legitymację służbową – postanowienie zatwierdzające dokonane już przeszukanie prokurator może wydać później.

Postanowienie o nakazie przeszukania może być również wydane przez Sąd, gdy przeszukanie wyjątkowo jest dokonywane na etapie postępowania sądowego./ŁK