Oczywiście, że tak. Pomimo, że Bank jest wpisany jako wierzyciel hipoteczny do księgi wieczystej to właściciel mieszkania może dysponować tym mieszkaniem w dowolny sposób, także sprzedać nieruchomość. Co jednak istotne w takim wypadku istnieje konieczność poinformowania Banku o chęci sprzedaży tego mieszkania. Co ważne – hipoteka jest tzw. długiem rzeczowym. Powyższe oznacza, że po sprzedaży mieszkania to nowy właściciel stanie się dłużnikiem wobec Banku./BJ