Wystawianie zaświadczeń lekarskich na przyszłość

Dość powszechną wiedzą jest to, iż  w pewnych przypadkach istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego za okres poprzedzający dzień wizyty u lekarza. Natomiast dopuszczalna jest także możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego za okres późniejszy, jednakże nie później niż 4. dnia po dniu badania. Takie sytuacje mogą mieć miejsce w dwóch przypadkach: 1)     jeżeli bezpośrednio po dniu badania