Czy wiesz, że można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą. W prawie instytucja taka nosi nazwę podstawienia (art. 963 k.c.).