Czy wiesz, że w przypadku, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeśli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację. Dlatego należy pamiętać, że w przypadku sprzecznych żądań małżonków, sąd przyzna pierwszeństwo dla żądania rozwodu, jeżeli tylko z okoliczności wynika, że takie żądanie w świetle zgromadzonego materiału dowodowego jest uzasadnione. (art. 612 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)./ KT